21 lutego 2023 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał informację o waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Waloryzacja rent i emerytur, czyli zwiększenie wartości pieniężnej świadczenia w celu utrzymania jego realnej wartości na niezmienionym poziomie od 1 marca 2013 roku wyniesie 14,8 %.

Rozłożone banknoty 100 złotowe_fot. pixabay.com

Jak podaje prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska „Wskaźnik waloryzacji wyniesie 14,8 proc., bo tyle wyniosła średnioroczna inflacja dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów (14,4 proc.) Waloryzacja przeprowadzana jest z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku. Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję z ZUS z informacją o nowej wysokości swojego świadczenia. Tak jak w ubiegłym roku decyzję o nowej wysokości emerytury lub renty po waloryzacji oraz o przyznaniu trzynastki seniorzy otrzymają w jednej przesyłce pocztowej”.

W związku z waloryzacją od 1 marca 2023 roku wzrosną najniższe gwarantowane kwoty rent i emerytur. Minimalna emerytura wzrośnie o 250 zł i będzie wynosiła 1588,44 zł brutto. Prawo do minimalnej emerytury mają osoby, osoby, które osiągnęły wymagany staż ubezpieczeniowy (kobieta- 20 lat, mężczyzna- 25 lat).

O 1 marca 2023 roku wzrośnie również do kwoty 1588,44 zł brutto minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. 

Minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od 1 marca 2023 roku będzie wynosiła 1191,33 zł brutto, a świadczenie przedemerytalne – 1600,70 zł brutto.

Podwyżka 14,8% dotyczy również dodatków i świadczeń pieniężnych. I tak np. dodatek pielęgnacyjny wyniesie 294,39 zł, a renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie o 187,50 zł brutto. Emerytura częściowa (wypłacana osobom, które cały czas pracują) wzrośnie o 125 zł. brutto.

Waloryzacji podlegają wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe, do których prawo powstanie do końca lutego 2023 roku. Jeśli z jakiegoś powodu wypłata świadczenia została zawieszona (np. w związku z osiąganiem przychodu ponad 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), to waloryzacja świadczenia będzie możliwa dopiero przy wznowieniu wypłaty świadczenia.

Źródło:https://www.zus.pl/-/od-marca-emerytury-i-renty-b%C4%99d%C4%85-wy%C5%BCsze-o-14-8-?redirect=%2F

Zredagowała: Anna Anchimowicz
Podlaska Redakcja Seniora Białystok