Od 12 lutego można składać do Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych wnioski o rekompensatę za powikłania po szczepieniu przeciwko Covid-19. Zgodnie z ustawą świadczenie kompensacyjne (odszkodowanie) przysługuje w przypadku, gdy po szczepieniu przeciw COVID-19 pojawią się działania niepożądane wymienione w charakterystyce produktu leczniczego (szczepionce) lub wstrząs anafilaktyczny, w wyniku których będzie konieczna hospitalizacja.

Ręka w białych rękawiczkach trzymająca w dwóch palcach  fiolkę szczepionki na covid -19, fot.pixabay.com

Warunkiem koniecznym do uzyskania świadczenia kompensacyjnego jest pobyt w szpitalu.
Świadczenie kompensacyjne przysługuje:

 – w przypadku wystąpienia skutku ubocznego szczepienia (wymienionego w charakterystyce produktu leczniczego danej szczepionki), który spowodował hospitalizację przez co najmniej 14 dni,

– w przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego powodującego konieczność obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym, izbie przyjęć lub hospitalizacji (o dowolnej długości).

Wysokość świadczenia kompensacyjnego zależy, przede wszystkim od długości okresu hospitalizacji.

Na przykład:

– w przypadku obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego odszkodowanie wyniesie 3 tys. zł,

– w przypadku hospitalizacji w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego trwającej krócej niż 14 dni odszkodowanie wyniesie 10 tys. zł, krócej niż 14 dni odszkodowanie wyniesie 10 tys. zł,

– w przypadku hospitalizacji trwającej od 14 dni do 30 dni odszkodowanie wyniesie od 10 tys. zł do 20 tys. zł

Elementem odszkodowania są także koszty dalszego leczenia lub rehabilitacji po wypisaniu ze szpitala. Koszty te są wypłacane w kwocie do 10 tys. zł.
Limit wypłat na 1 osobę wynosi 100 tys. zł.

Wniosek o przyznanie świadczenia kompensacyjnego można złożyć:

-pisemnie, przesyłając go na adres (Rzecznik Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa) lub złożyć osobiście adres j.w.,

– elektronicznie, za pomocą platformy ePUAP  (adres skrzynki ePUAP: /RzPP/skrytka) lub na adres: kancelaria@rpp.gov.pl

Wzór wniosku oraz instrukcja jak go wypełnić i złożyć jest dostępny na stronie Rzecznika Praw Pacjenta https://www.gov.pl/web/rpp/jak-zlozyc-wniosek

Złożenie wniosku wiąże się z opłatą w wysokości 200 zł  na rachunek bankowy Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Opłata ta podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. Zanim złożysz wniosek, sprawdź czy doznane przez Ciebie dolegliwości po przyjęciu szczepionki uprawniają do uzyskania świadczenia. Przy składaniu wniosku można skorzystać ze wzoru przygotowanego przez Rzecznika Praw Pacjenta. Świadczenia będą rozpatrywane i przyznawane w ciągu 60 dni przez biuro Rzecznika Praw Pacjenta.

Jeśli Twój pobyt w szpitalu, obserwacja na SOR, w izbie przyjęć lub leczenie poszpitalne miały miejsce przed wejściem w życie ustawy, czyli przed 27 stycznia 2022 roku, termin złożenia wniosku o przyznanie świadczenia upływa 31 grudnia 2022 roku. 

Wniosek o przyznanie świadczenia może być złożony w terminie roku od ostatniego dnia pobytu w szpitalu lub na obserwacji, nie później jednak niż po upływie 5 lat od szczepienia.

Źródło: linki:  tutaj,  tutaj

Zredagowała: Anna Anchimowicz
Podlaska Redakcja Seniora Białystok