10 maja 2019 odbył się Okrągły Stół „Co jest z nami seniorami w Białymstoku” organizowany prze Stowarzyszenie Szukamy Polski i Podlaską Redakcję Seniora. W szerokim gronie – z udziałem władz Miasta i urzędników, przedstawicieli organizacji senioralnych i mieszkańców – rozmawialiśmy o rzeczywistości i przyszłości osób starszych w naszym mieście,  zastanawialiśmy się nad zakresem badań potrzeb seniorów, które będą podstawą do przygotowania programu/strategii na rzecz osób starszych w Białymstoku.

foto” Maria Beręsewicz

Był prawdziwy okrągły stół i mnóstwo osób chcących zabrać głos. Przy okrągłym stole nie było miejsc ważniejszych i mniej ważnych, każdy miał tyle samo czasu na wypowiedź – najpierw osoby siedzące bezpośrednio przy stole, które zgłosiły się mailem do udziału w debacie. Publiczność też miała możliwość wypowiedzi. Dziękujemy wszystkim – bez wyjątku – za przyjście, aktywność i opinie, które spiszemy i sformujemy z nich rekomendacje.

Póki co wszyscy uczestnicy okrągłego stołu seniorów dowiedzieli się, że Miasto Białystok przygotowuje się do badania potrzeb seniorów i tworzenia Programu dla Osób Starszych.

foto” Maria Beręsewicz

Podczas okrągłego stołu próbowaliśmy odpowiedzieć na następujące pytania:

– jakie są (wg wiedzy i doświadczenia zabierających głos) najważniejsze, najpilniejsze potrzeby seniorów w Białymstoku i jakie obszary tych potrzeb można uznać za najważniejsze?
– jak można te potrzeby badać?. Jakich metod i narzędzi użyć?
– jak powinna wyglądać komunikacja– rozumianej jako przepływ informacji między:
1.urzędem, instytucjami samorządowymi a seniorami,
2. urzędem a organizacjami senioralnymi- między środowiskiem seniorów,
3. między organizacjami senioralnymi,
4. między samymi senioroami.

Z debaty wyraźnie wynikło, że seniorzy chcą nie tylko konsultować, ale też uczestniczyć w tworzeniu koncepcji badań i strategii. Spotkanie 10 maja to była też świetna okazja do poznania się nawzajem i integracji. Następne spotkanie – taką chęć wyrazili uczestnicy – we wrześniu 2019 r. Dziękujemy i zapraszamy do udziału w spotkaniach „Między nami seniorami” od 14 maja w kawiarence seniora w piwniczce Centrum Aktywności Społecznej przy ul. św. Rocha 3.

Obejrzyj relację w „Obiektywie” TVP 3 Białystok – od 18 minuty i 37 sekundy
Kliknij w zdjęcie poniżej


Wysłuchaj relacji radiowej w Polskim Radiu Białystok
Kliknij tu

zdjęcie Olga Gordiejew, Polskie Radio Białystok

 

                                                                       Na spotkania „Między nami seniorami”

 

Bożena Bednarek
Podlaska Redakcja Seniora