Stowarzyszenie 100-lecie Kobiet kontynuuje publiczną dyskusję o feminizmie – rozpoczętą debatą oksfordzką 28.11.22. w Nie Teatrze w ramach cyklu Kobiety do Dzieła. W debacie oksfordzkiej rolą mówczyń i mówców było przedstawienie argumentów ZA tezą lub PRZECIW tezie, bez prezentacji własnego zdania. Teza brzmiała: „Feminizm jest Polsce potrzebny”; w głosowaniu zdecydowanie zwyciężyły argumenty ławy Propozycji – za tezą. Tym razem debatantki i debatanci spotkają się przy Okrągłym Stole i wypowiedzą się we własnym imieniu.

grafika z wystawy Nasze Bojownice. Autorką portretów jest Beata Sosnowska

Pomysł na wydarzenie narodził się w trakcie debaty oksfordzkiej, z potrzeby dalszych rozmów o feminizmie, głośno i emocjonalnie wybrzmiewających zarówno przy ławach Propozycji, Opozycji, jak też ze strony Publiczności. Ze sceny Nie Teatru padła wówczas obietnica zorganizowania II części debaty w formie Okrągłego Stołu. właśnie 8 marca w Międzynarodowym Dniu Kobiet.

W literaturze legenda o królu Arturze mówi o okrągłym pokoju i mitycznym przedmiocie – okrągłym stole, przy którym król Artur i najznamienitsi rycerze, w tym Lancelot, spotykali się, aby omówić lub załatwić różne sprawy dotyczące królestwa. Okrągły stół był miejscem i formą dyskusji, gdzie hierarchie zostały wymazane. Według legendy, okrągły stół był prezentem od króla Leodegrance, ojca Ginewry, żony Artura, kiedy ten wstąpił na tron Camelot.

To nazwa debaty, gromadzącej grupę uczestniczek i uczestników, bez różnic i hierarchii, w celu przedstawienia i rozwinięcia ich opinii i punktów widzenia na określony temat. Przy Okrągłym Stole, nie ma żadnych przywilejów, a wszystkie osoby uczestniczące podlegają tym samym regułom i mają te same prawa. Najważniejsze jest poszanowanie prawa do wyrażenia swojego punktu widzenia bez przerywania oraz szacunek dla odmienności opinii. 

Do Okrągłego Stołu zaproszono mówczynie i mówców debaty oksfordzkiej oraz inne osoby. Będzie tez czas na głosy publiczności.

Nasze zaproszenie przyjęły/przyjęli:
Małgorzata Bieńkowska – socjolożka związana z Instytutem Socjologii UwB. Pasjonuje się fotografią, Puszczą Knyszynską i wędrówkami po niej, mama Żywego Srebra.
Jerzy Bieluk – profesor Uniwersytet w Białymstoku, radca prawny, wspólnik Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy.
Anna Czerwińska – działaczka na rzecz praw kobiet, od 23 lat związana z organizacjami i inicjatywami feministycznymi, ekspertka równościowa, herstoryczka. Kuratorka wystaw, autorka warsztatów i zajęć akademickich poświęconych historii kobiet.
Krzysztof Kurianiuk – doktor nauk społecznych, socjolog, medioznawca, dziennikarz, były dyrektor programowy Polskiego Radia Białystok. Zwolennik równouprawnienia, zarówno kobiet jak i mężczyzn, ale nie w każdej dziedzinie życia społecznego, i nie za wszelką cenę.
Marek Masalski – niekiedy psycholog, częsty czytelnik, amatorski fotograf, słuchacz nieprzypadkowej muzyki, oglądacz wybranych obrazów trwałych i ruchomych, od czasu do czasu przyjazny człowiek, permanentny poszukiwacz spokoju, kolekcjoner przeżyć i myśli (głównie własnych).
Katarzyna Rosińska – działaczka społeczna, współinicjatorka Marsz Równości w Białymstoku, współorganizatorka protestów na rzecz wykluczanych i lekceważonych grup społecznych i zawodowych.
Michał Różycki – lat 68, zgodnie ze swoim zegarem biologicznym aktywizuję się w różnych Stowarzyszeniach, Radach i Klubach o charakterze senioralnym.
Dorota Sawicka – kobieta wielu ról, wierząca, że życie jest zmianą, tęskniąca za przewidywalnością… czasami. Z pasji dziennikarka, rzeczniczka, popularyzatorka nauki.
Grzegorz Stefaniak – edukator antydyskryminacyjny i równościowy, feminista, z wykształcenia filolog słowiański – językoznawca. Koordynator projektów społecznych i wiceprezes w Stowarzyszeniu 9dwunastych, koordynator konkursów grantowych w Funduszu dla Odmiany.
Agnieszka Otapowicz – trenerka, animatorka, tutorka, na co dzień związana z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych – OWOP i Fundacją Masz MOC. Kocha podróże.
Małgorzata Wenclik – prawniczka, wykładowczyni akademicka, jedna z inicjatorek Stowarzyszenia 100-lecie Kobiet, działaczka społeczna i kreatorka zmian w zakresie edukacji nieformalnej. Wierzy, że uczymy się przez całe życie i zawsze mamy szansę na zmianę otaczającej rzeczywistości.

Podczas debaty przy Okrągłym Stole poruszone będę następując zagadnienia:

  1. Czym dla mnie jest feminizm? To włączanie, czy raczej oddalanie? Czy feminizm jest Polsce i Białemustokowi potrzebny?
  2. Co myślę o feminatywach? Jakie są moim zdaniem przyczyny odrzucania żeńskich końcówek? Dlaczego stosowanie form żeńskich wobec mężczyzn powoduje dyskomfort, a stosowanie form męskich wobec kobiet już nie?
    Czy powinno się zmienić słownictwo nazw takie jak: Dzień Sybiraka, Dzień Nauczyciela etc na: ,,Dzień Sybiraczki i Sybiraka”, „Dzień Nauczycielki i Nauczyciela”? Czy przyznawane tytuły nie powinny zawierać też formy żeńskiej np. ,,Tytuł Wolontariusza Roku”, „Tytuł Przedsiębiorcy Roku”, „Tytuł Sportowca Roku” itp. – dlaczego brak w nich form żeńskich?
    Czy określenie „Polacy” powinno być wg Ciebie rozszerzane i brzmieć: „Polki i Polacy”? Czy też założenie, że słowo „Polacy” zawiera w sobie obie płcie jest w porządku?

Zadbamy o przestrzeń dla publiczności do wymiany opinii – zależy nam na Waszym aktywnym udziale. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale wymagane jest zgłoszenie na email: 100lecie.kobiet@gmail.com. Z dopiskiem „Okrągły Stół”.
Wydarzeniu będzie towarzyszyć wystawa „Nasze Bojownice. 100-lecie praw wyborczych Polek”, udostępniona Stowarzyszeniu 100-lecie Kobiet przez Dom Spotkań z Historią.
Więcej o wystawie pod linkiem:
https://dsh.waw.pl/2989-nasze-bojownice-100-lecie-praw…

Po debacie zapraszamy chętne/chętnych na spektakl „Jestem baba” o Annie Świrszczyńskiej – godz. 19.00, Nie Teatr

Wydarzenie organizują:

Stowarzyszenie 100-lecie Kobiet, Nie Teatr, Znane i Nieznane Białostoczanki, Kawiarenka Herstoryczna ,,Czytelnia Kobiecych Słów”, My, Kobiety…

Foto: Grafika z wystawy „Nasze Bojownice. 100-lecie praw wyborczych Polek” Domu Spotkań z Historią.

autor: Stowarzyszenie 100-lecie kobiet