Wykluczenie cyfrowe, brak aktywizacji i wsparcia osób niesamodzielnych, brak  osiedlowych klubów seniora – to tylko niektóre problemy, z którymi borykają się białostoccy seniorzy. O tym właśnie dyskutowano przy okrągłym stole.

“Co jest z nami seniorami” – pod takim hasłem odbyło się 10 maja 2019 roku w Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku spotkanie przy okrągłym stole. Zasiedli do niego przedstawiciele władz miasta i urzędnicy, przedstawiciele organizacji senioralnych i organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów oraz sami zainteresowani.

Była okazja do wzajemnego poznania się i integracji. Rozmawiano o obecnej i przyszłej  rzeczywistości białostockich seniorów. Poprzez swoich przedstawicieli mówiono o potrzebach i oczekiwaniach białostoczan 60+. Szczera i otwarta dyskusja pokazała jak ważne są problemy białostockich seniorów. Aby móc je rozwiązać, potrzebna jest dokładna diagnoza takich potrzeb.

Wychodząc naprzeciw tym problemom Miasto Białystok, chce opracować kompleksowy program polityki senioralnej, aby na podstawie ankiet zbadać potrzeby i oczekiwania różnych grup wiekowych białostockich seniorów. Urząd Marszałkowski stworzył taki dokument i na jego podstawie realizuje politykę senioralną w województwie podlaskim. Teraz pora na białostocki magistrat.

Wywiązała się także dyskusja, czy Wielopokoleniowy Klub “Klanza” i Klub Seniora prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaspokajają potrzeby edukacyjno-aktywizacyjne białostockich seniorów. Bardzo wyraźnie i mocno wybrzmiała potrzeba tworzenia osiedlowych klubów seniora na obrzeżach miasta Białegostoku. Od 2014 roku  Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Wieloletniego Programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020  przekazuje każdego roku samorządom wielomilionowe dotacje na utworzenie takich placówek. Białystok do tej pory nie skorzystał z ministerialnej oferty.

Był to prawdziwy “okrągły stół” i mnóstwo osób chcących zabrać głos. Z debaty wynikało, że białostoccy seniorzy chcą uczestniczyć w opracowywaniu strategii  polityki senioralnej. Spotkanie uświadomiło wszystkim, że potrzeby seniorów to ważny element w polityce senioralnej miasta, do której potrzebna jest diagnoza potrzeb. Uświadomiła także urzędnikom, że warto zacząć od rozmów “na dole”.

Ogromny potencjał drzemie w seniorach i warto go wykorzystać. To pokazało spotkanie przy okrągłym stole. Krótki czas nie pozwolił na podjęcie wszystkich zgłoszonych tematów do dyskusji. Organizatorzy spotkania –  Stowarzyszenie Szukamy Polski i Podlaska Redakcja Seniora –   zapowiedzieli następne spotkanie przy okrągłym stole  we wrześniu. Zaprosili też osoby 60+ do udziału w ciekawych spotkaniach i warsztatach w kawiarence Centrum Aktywności Społecznej już od 14 maja.

(foto: Maria Beręsewicz)

 

                                                                                 Krystyna  Cylwik

                                                          Podlaska Redakcja Seniora Białystok