Wykluczenie cyfrowe, brak aktywizacji i wsparcia osób niesamodzielnych, brak Centrum Seniora i  osiedlowych klubów seniora – to tylko niektóre problemy, z którymi borykają się białostoccy seniorzy. Zapraszamy na część drugą okrągłego stołu seniorów i debatę o potrzebach i problemach osób starszych w Białymstoku 20 września w godz.10.00 – 12.00 w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej.

“Co jest z nami seniorami” – pod takim hasłem odbyło się 10 maja 2019 r. spotkanie przy okrągłym stole. Zasiedli do niego przedstawiciele władz miasta i urzędnicy, przedstawiciele organizacji senioralnych i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych oraz sami zainteresowani. Raport z tego spotkania dostępny jest na portalu Podlaski Senior tutaj (kliknij w link) 

Był to prawdziwy “okrągły stół” i mnóstwo osób chcących zabrać głos. Z debaty wynikało, że białostoccy seniorzy chcą uczestniczyć w opracowywaniu strategii  polityki senioralnej, której jak dotąd w Białymstoku nie ma.  Spotkanie uświadomiło wszystkim, że potrzeby seniorów to ważny element w polityce senioralnej miasta, do której niezbędna jest diagnoza potrzeb. Uświadomiła także urzędnikom, że warto zacząć od rozmów “na dole”.

Ogromny potencjał drzemie w seniorach i warto go wykorzystać. To także pokazało spotkanie przy okrągłym stole. Krótki czas nie pozwolił na podjęcie wszystkich zgłoszonych tematów do dyskusji.

Organizatorzy spotkania

Stowarzyszenie Szukamy Polski i Podlaska Redakcja Seniora

zapraszają

na drugie spotkanie przy okrągłym stole  seniorów
20 września 2019 r. o godz. 10:00
w Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku
(sala konferencyjna CAS I piętro)

Zadanie „Między nami seniorami” jest współfinansowane ze środków Miasta Białystok

Patronat medialny: Polskie Radio Białystok

Okrągły stół seniorów „Między nami seniorami” cz.2 – ramowy program:

  1. Rekomendacje i wnioski z pierwszej części okrągłego stołu
  2.  Informacja o stanie prac nad badaniem potrzeb seniorów realizowanym przez Urząd Miejski w Białymstoku – Centrum Kształcenia Ustawicznego
  3. Otwarta Debata: Czy w Białymstoku potrzebne jest Centrum Seniora?
  4. Jak to robią inni?  Refleksje po spotkaniu z Radą Seniorów z Olsztyna
  5. Centrum Seniora i kawiarenka seniora w CAS, kluby seniora na osiedlach, domy dziennego pobytu  – czego potrzebują białostoccy seniorzy?
  6. Jak umożliwić starszym niesamodzielnym osobom udział w działaniach społecznych i kulturalnych?
  7. W jaki sposób miasto Białystok powinno wspierać wykorzystanie potencjału samych seniorów i ich inicjatywy oddolne?
  8. propozycje, rekomendacje, wnioski.

Jolanta Wołągiewicz, Bożena Bednarek
Podlaska Redakcja Seniora
Stowarzyszenie Szukamy Polski