Okres przedświąteczny, to pora spotkań i wieczerzy wigilijnych. Tradycyjne spotkanie opłatkowe seniorów odbyło się 20 grudnia 2017 w Klubie Seniora w Łomży przy ulicy Mickiewicza 4, uczestniczyło w nim około 80 seniorów.

Swoją obecnością zaszczycili nas dostojni goście Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski, zastępca prezydenta Agnieszka Muzyk, bp Tadeusz Bronakowski, Grażyna Czajkowska, Przewodnicząca Łomżyńskiej Społecznej Rady Seniorów i jednocześnie wiceprzewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego oraz Wiesław Jagielak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży.

Po wystąpieniach i życzeniach gości, po wspólnej modlitwie, wszyscy przełamali się opłatkiem i składali sobie indywidualne życzenia. Z krótkim koncertem kolęd wystąpił zespół wokalny a następnie przyszedł czas na wspólne kolędowanie przy akompaniamencie akordeonu. Wszyscy z zaangażowaniem kolędowali i sprawiało im to wielką radość.

Koleżanki z zespołu po raz pierwszy wystąpiły w pięknych sukniach ofiarowanych przez sponsora. Na stołach pojawiły się doskonałe potrawy wigilijne oraz wypieki. Nad przygotowaniem wieczerzy i w jej trakcie czuwała Marta Kopeć. Ciekawostką spotkania była drewniana szopka kurpiowska z wyrzeźbionymi w drewnie lipowym figurkami, którą wykonał senior Stanisław Waśko.

Spotkanie, to okazja do zbliżania się ludzi do siebie i wzajemnego otwierania się na drugiego człowieka. Takie spotkania wywołują pozytywne uczucia i refleksje na temat tego co jest naprawdę w życiu ważne. Ważni są ludzie i prawidłowe relacje między nimi. I tego się trzymajmy a życie będzie lepsze i ciekawsze.Dbajmy o te relacje przez cały rok a nie tylko od święta.

Danuta Waśko
                                                                                                           Podlaska Redakcja Seniora Łomża