15 czerwca 2023 r. o godz. 18.00 w Muzeum Historycznym w Białymstoku, ul. Warszawska 37 odbędzie się wernisaż wystawy ,,Opór 1863. Podlasie w Powstaniu Styczniowym”.

Herb powstania styczniowego, CBN Polona

Wystawa powstała z okazji mijającej w tym roku 160. rocznicy wybuchu zrywu niepodległościowego. Prezentuje udział mieszkańców Podlasia w toczonych wówczas walkach, aktywność ludności przy wspieraniu powstańców oraz represje, które miały miejsce na Podlasiu po powstaniu. Można na niej zobaczyć zabytki związane z walkami na Podlasiu, które zostały umieszczone w szerszym kontekście ziem polskich pod zaborem rosyjskim.

Podlasie stanowiło niezwykle istotny obszar zarówno działalności niepodległościowej przed powstaniem, jak również walk w czasie jego trwania. Zajęcie tego obszaru, a przede wszystkim uzyskanie poparcia miejscowej ludności pozwoliłoby odciąć wojska carskie w Królestwie Polskim od posiłków, a także od zaopatrzenia dostarczanego koleją Warszawsko-Petersburską, idącą między innymi przez Białystok.

Już pierwsze dni powstania ukazały znaczenie Podlasia dla władz powstańczych. Połowa ataków na garnizony rosyjskie miała miejsce na Podlasiu i Augustowszczyźnie. Trzy z nich – w Surażu, Kodniu i Łomazach – zakończyły się sukcesem. W późniejszym okresie powstania na Podlasiu miały miejsce jedne z największych potyczek powstania. Zarówno w walkach pod Węgrowem 3 lutego 1863 r., jak i pod Siemiatyczami 6 i 7 lutego 1863 r. po stronie polskiej walczyło po kilka tysięcy żołnierzy.

Kuratorzy: dr Krzysztof Kossakowski, Paweł Okołot
Czas ekspozycji: 15 czerwca – 31 grudnia 2023

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zadanie: Przygotowanie i realizacja wystawy czasowej pt. Opór 1863. Podlasie w Powstaniu Styczniowym i wystawy plenerowej pt. 160. rocznica Powstania Styczniowego

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Opór 1863. Podlasie
w Powstaniu Styczniowym”

18 czerwca 2023 r., godz. 13.00
Muzeum Historyczne w Białymstoku, ul. Warszawska 37
Prowadzenie: Paweł Okołot – historyk, kurator wystawy

Podczas zwiedzania wystawy jeden z kuratorów przybliży dzieje największego i najdłużej trwającego powstania narodowego czasów zaborów. Opowie również, jak przebiegały prace nad kreacją najnowszej ekspozycji prezentowanej w Muzeum Historycznym.

Wystawa „Opór 1863. Podlasie w Powstaniu Styczniowym” powstała z okazji mijającej w tym roku 160. rocznicy wybuchu zrywu niepodległościowego. Prezentuje udział mieszkańców Podlasia w toczonych wówczas walkach, aktywność ludności przy wspieraniu powstańców oraz represje, które miały miejsce na Podlasiu po powstaniu. Można na niej zobaczyć zabytki związane z walkami na Podlasiu, które zostały umieszczone w szerszym kontekście ziem polskich pod zaborem rosyjskim.

Czas trwania: ok. 60 min
Liczba uczestników: 20 osób
Koszt: cena biletu wstępu do muzeum
Obowiązuje rezerwacja. Informacje i zapisy: 517 484 349

źródło: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Podlaska Redakcja Seniora Białystok