“W przyszłość z refleksją o przeszłości” – to hasło tegorocznego Podlaskiego Forum Organizacji Pozarządowych, które odbyło się 29 i 30 września 2018 r. Gośćmi specjalnymi Forum byli: Maciej Żywno – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Tomasz Madras -pełnomocnik Wojewody Białostockiego, Piotr Frączak Przewodniczący Rady Programowej Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP), Stefan Kołucki – Kierownik Biura Programu FIO z Narodowego Instytutu Wolności -Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Łukasz Domagała – Prezes OFOP.

Organizatorami Forum byli: Zarząd Województwa Podlaskiego, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury , Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku i Podlaska Sieć Pozarządowa, a konkretnie Ewa Jasińska, Agnieszka Olender, Eliza Szadkowska i Krzysztof Leończuk. Zaproponowano bogaty program dwudniowego spotkania.
Po uroczystym otwarciu Forum przez marszałka Żywnę, uczestnicy wykonali kilka ćwiczeń integrujących, które służyły zapoznaniu się a nawet porozumieniu bez słów (tworzenie obrazu słonia przez członków grup,bez słów). Przedstawione prezentacje „T
eraźniejszość, Przeszłość, Przyszłość” opowiadały o historii ruchu obywatelskiego, kluczowych wartościach III sektora i doświadczeniach 15 lat działalności na rzecz pożytku publicznego, natomiast warsztaty dotyczyły instrumentów wspierania organizacji pozarządowych w Polsce oraz skutecznego aktywizowania lokalnej społeczności.

Odbyła się debata panelowa „Sukcesy i wyzwania współpracy organizacji pozarządowych z samorządem”, moderowana przez Agnieszkę Olender. Następnie warsztaty „15 lat pożytku publicznego wyzwania na przyszłość” poprowadził Łukasz Domagała. Podczas warsztatu zapoznaliśmy się z ustawą o działalności pożytku publicznego i wypracowaliśmy propozycje zmian, które usprawniłyby funkcjonowanie organizacji pożytku publicznego.

Pierwszy dzień Forum zakończył krótki koncert w wykonaniu Katariny Perlowoj.

W drugim dniu uczestniczyłam w świetnym warsztacie, prowadzonym przez Jacka Gralczyka, który brawurowo przeprowadził nas przez temat „Aktywizacja społeczności lokalnej”. Otrzymaliśmy wiele praktycznych porad. Na konkretnych przykładach pokazał nam jak można zaktywizować lokalną społeczność. Poznaliśmy różnicę w działaniu lidera i animatora. Na początku warsztatu wykonaliśmy antyburzę mózgów. Dowiedzieliśmy się że aktywizacja polega na inicjatywie oddolnej, że aby zaktywizować społeczność lokalną sami musimy wykonać pierwszy ruch. Animator musi wykazywać zainteresowanie ludźmi, nie tylko słuchać ale i lubić ludzi. Aby zaangażować ludzi trzeba, aby, po pierwsze: poznali, zrozumieli i zaakceptowali cel i sposoby jego realizacji. Po drugie: muszą mieć poczucie wpływu, prawo do decydowania, co i kiedy. Po trzecie: uczestnicy muszą mieć poczucie kompetencji, potrafić je uzupełniać na bieżąco, do czego służy metoda salami – metoda małych kroków. I po czwarte:na końcu musi czekać osobista nagroda, np. fakt wyjścia z domu.

 

Punktem wyjścia działań animatora powinna być diagnoza społeczna. Pomysł działania powinien być oparty na zapotrzebowaniu lokalnej społeczności, preferencjach, potrzebach. Musimy dowiedzieć się co ich interesuje, jaki mają potencjał, czego potrzebują , czego chcą. Przykładowe projekty „Pelasia i przyjaciele”, czy „Galeria drzwi”, pokazują kolejne etapy działania z sukcesem w społecznościach lokalnych na jednym podwórku.

Podlaskie Forum Organizacji Pozarządowych było przestrzenią do poznania partnerów w działaniach, do wymiany doświadczeń i zdobywania wiedzy potrzebnej w działaniu na rzecz naszych organizacji.

 

Elżbieta Urban
Podlaska Redakcja Seniora Białystok