Sokólski Ośrodek Kultury 1 lipca 2021 roku zaprosił na wydarzenie „Prawda czy legenda. 45 lat Orientów Sokólskich”.

Otwarcie wystawy

45 lat temu Maciej Konopacki był pracownikiem Sokólskiego Ośrodka Kultury. Historyk, badacz i propagator historii Tatarów na ziemiach polskich wpadł na pomysł organizacji imprezy zwanej „Orientem Sokólskim”. Organizowana co roku ściągała ludzi z całej Polski, nie tylko Tatarów, ale posiadających tatarskie korzenie i naukowców zainteresowanych tematem. Impreza naukowo-kulturalna Orient Sokólski przetrwała prawie dwadzieścia lat. Dopiero w latach 90 przekształcono ją w Letnią Akademię Wiedzy o Tatarach. Niezmiennie przyciąga ona gości nie tylko z Polski, ale też z zagranicy.

Wydarzenie rozpoczęło się w Kamienicy Tyzenhauza wernisażem wystawy „Na tatarskim szlaku”. Na stronie centrumzamenhofa.pl można przeczytać:

„Wystawa powstała w oparciu o relacje podlaskich Tatarów zebrane w 2019 roku przez Fundację Ośrodka KARTA i Białostocki Ośrodek Kultury oraz udostępnione przez członków tej społeczności fotografie, dokumenty i pamiątki. Ekspozycja jest próbą uchwycenia subtelnej specyfiki tej mniejszości”.

Prelekcję przed wystawą wygłosił Mariusz Bieciuka, specjalista ds. archiwum historii mówionej miasta i regionu Białostockiego Ośrodka Kultury. Przybyło sporo gości nie tylko z Sokółki, a przy oglądaniu zdjęć rozpoznawano swoje czy też zaprzyjaźnione rodziny.

Potem przeszliśmy do pobliskiego kina na dalszą część wydarzenia, które rozpoczął dr Aleksander Miśkiewicz, historyk, autor licznych publikacji, popularyzator wiedzy na temat historii Tatarów polskich. Omawiał jubileusz Orientów Sokólskich, przypominał wydarzenia i ciekawostki.

Tatarski Zespół Dziecięco-Młodzieżowy Buńczuk

 

Interesujący był pokaz filmu „Kurban Bajram” z 1958 roku w reżyserii Roberta Stando. Zobaczyliśmy, jak docierano do Bohonik furmankami lub pieszo. Rozpoznaliśmy wiele nieżyjących już osób.

Weselszym akcentem na zakończenie był występ Tatarskiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego Buńczuk. A w holu kina można było poczęstować się ciastem i napojami.

Foto Lila Asanowicz

Lila Asanowicz
Podlaska Redakcja Sokółka