Prawie 163 tys. zł na realizację projektu „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością” pozyskało Miasto Białystok z Ministerstwa Zdrowia. Dzięki temu 124 białostoczan weźmie udział w zajęciach sportowych, spotkaniach z psychologiem i dietetykiem oraz w warsztatach kulinarnych. Miasto szuka podmiotu, który zrealizuje te usługi dla mieszkańców.

otyłość

Projekt „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością” skierowany jest do mieszkańców Białegostoku z potwierdzoną otyłością (BMI≥30), które nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania aktywności fizycznej. W ramach projektu zostanie zorganizowanych pięć grup wsparcia, dwie dla mieszkańców w wieku 25–40 lat, dwie grupy dla osób w wieku 41–60 lat i jedna dla seniorów – powyżej 60 roku życia. Z myślą o wszystkich uczestnikach zaplanowano zajęcia grupowe z dietetykiem i psychologiem oraz warsztaty kulinarne.

– Uczestnicy projektu będą mieli kompleksową opiekę, między innymi dietetyka i psychologa. Dzięki temu zyskają wiedzę na temat konsekwencji otyłości, poznają zasady prawidłowego żywienia. Z pomocą fachowców będą mogli wprowadzić istotne zmiany w swoim życiu – mówi zastępca prezydenta Zbigniew Nikitorowicz.

Miasto szuka oferenta, który w ramach projektu „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością” przeprowadzi kwalifikację lekarską i wykona analizę masy ciała wszystkich uczestników projektu, zorganizuje spotkania grupowe z dietetykiem i psychologiem, przeprowadzi warsztaty kulinarne oraz zajęcia sportowe dla uczestników projektu. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: masokolowska@um.bialystok.pl do 11 lutego 2020 r. 

O zamówienie może ubiegać się podmiot, który w ostatnich 3 latach przed złożeniem oferty zrealizował minimum 3 projekty związane z walką z otyłością. Więcej informacji o przetargu można znaleźć na stronie www.bip.bialystok.pl.

Warto wiedzieć, że ponad 20 lat temu Światowa Organizacja Zdrowia uznała otyłość za chorobę. Za duża waga prowadzi do wielu schorzeń: cukrzycy, chorób serca, nadciśnienia tętniczego, udaru mózgu, nowotworów, a także depresji i izolacji społecznej.

Białostocki projekt „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością” jest finansowany z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

(źródło: Urząd Miejski w Białymstoku)

foto: pixabay

opr. Lija Póljanowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok