W telewizji seniora TVS przedstawiamy filmowe podsumowanie projektu dotyczącego podlaskich rad seniorów.

Aby obejrzeć film kliknij w zdjęcie poniżej:

4 osoby z rad seniorów oglądają fotografie na wystawie

Kończy się kolejny rok działania Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów. Dziękujemy członkom rad za udział w wielu seminariach, warsztatach, Kongresie w Supraślu, internetowych forach i wielu innych spotkaniach. Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć finansowo rady voucherami rozwojowymi. Dziękujemy za integrację, aktywność i wspólne stanowiska . Cieszymy się, że do naszego grona dołączyła szesnasta Białostocka Rada Seniorów.

Projekt „Działanie Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów realizowało Stowarzyszenie Szukamy Polski ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Programu na rzecz osób starszych „Aktywni plus” na lata 2021-2025.

Autorka foto: Teresa Wysocka-Kluczny

Bożena Bednarek
Podlaska Redakcja Seniora
telewizja seniora TVS