ZUS przestrzega przed oszustami, którzy podając się za pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych proponują „załatwienie” 14. emerytury. Jak już wcześniej informowaliśmy naszych czytelników, o czternastkę nie trzeba wnioskować. Dodatkowe roczne świadczenie ZUS będzie wypłacane z urzędu, to znaczy, że nie trzeba składać żadnego wniosku, formularza, czy pisma w tej sprawie.

 

Otwarty, brązowy, pusty portfel męski trzymany w dłonich_fot.pixabay.com

Jak mówi Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego „Apel o rozwagę jest uzasadniony, bo pseudo usługi „na pracownika ZUS” mogą skutkować wyłudzeniem gotówki, danych z dowodu osobistego bądź numeru rachunku bankowego. Pretekstem do nieuczciwych praktyk może być zbliżający się termin wypłaty czternastych emerytur”.

Oferowanie pomocy w wypełnieniu wniosku, żądanie danych osobowych lub bankowych powinno być sygnałem ostrzegawczym. Jeśli tożsamość takiej osoby budzi wątpliwości to wskazane jest powiadomienie Policji i najbliższej placówki ZUS.

Pamiętajmy! 

Pracownicy ZUS nie odwiedzają emerytów, rencistów i pozostałych osób pobierających z ZUS świadczenia pieniężne w domach lub w miejscu pracy. Nie proponują też płatnych usług.
Wyjątek stanowią kontrole wykorzystania zwolnień lekarskich i kontrole płatników składek, które przeprowadzają inspektorzy kontroli ZUS. 

Ważne!

Podczas odwiedzin pracowników korzystających z L-4 przedstawiciele ZUS muszą okazać legitymacje służbowe, a płatników składek powiadomić o planowanej wizycie z odpowiednim wyprzedzeniem.

Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia. Wpłynie ona razem z rentą lub emeryturą na konto tych rencistów i emerytów, którzy otrzymują świadczenia pieniężne ZUS 25 każdego miesiąca. Kolejne terminy wypłat przypadają na 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września.
Prawo do 14. emerytury mają emeryci i renciści, którym te świadczenia przysługują na 24 sierpnia, czyli dzień poprzedzający pierwsze przelewy i przekazy. Czternastka jest zwolniona z podatku dochodowego i wyniesie „na rękę” 1217,98 zł.

Czternastą emeryturę w pełnej wysokości otrzymają renciści i emeryci, których wysokość emerytury bądź renty nie jest wyższa niż 2900 zł brutto. W przypadku osób, które mają przyznane świadczenia w wysokości między 2900 zł brutto a 4188,44 zł brutto, czternasta emerytura będzie zmniejszana na zasadzie „złotówka za złotówkę”. Minimalna wartość dodatkowego świadczenia wyniesie 50 zł. 

Źródło: Informacja prasowa ZUS z 17.08.2022 r.

Anna Anchimowicz
Podlaska Redakcja Seniora Białystok