Projekt OT!GŁOSY Podlaskiego Instytutu Kultury powstał z prawdziwej miłości do muzyki tradycyjnej. Zrodził się w głowie Mariusza Żwierki, instruktora PIK, kierownika artystycznego ZPiT „Kurpie Zielone”, który zaprosił do współpracy Martę Szałkiewicz, instruktorkę śpiewu w Kurpiach Zielonych i dyrygentkę Chóru im. S. Moniuszki.

plakat  projektu

Pomysł na projekt był prosty: pokazać, że pieśni tradycyjne nie są tylko – jak myślą niektórzy – ot, jakimiś tam prostymi przyśpiewkami, niezasługującymi na głębszą analizę, wpadającymi jednym uchem, a wypadającymi drugim. Bogactwo muzyki autentycznej naprawdę zdumiewa: jej melodyka, frazowanie, współbrzmienia, różnorodność skal czy złożone metrum mogą przyprawić o fantastyczny zawrót głowy i potrafią zachwycić nawet wykształconych klasycznie muzyków – zapewnia Mariusz Żwierko.

OT!GŁOSY to seria filmów instruktażowych, na których autorzy projektu prezentują pieśni z terenu województwa podlaskiego: Podlasia, Suwalszczyzny i Kurpi. Są one przedstawiane w swych autentycznych formach oraz opracowaniach artystycznych. Każdy film opatrzony jest zapisem nutowym oraz tekstem, zawiera też najważniejsze uwagi i wskazówki. W przypadku pieśni wielogłosowych poszczególne głosy, dla łatwiejszej nauki, zaprezentowane są oddzielnie.Utwory pochodzą między innymi ze śpiewników wydanych przez WOAK w Białymstoku (obecnie Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku) oraz innych wydawnictw dokumentujących folklor muzyczny różnych podregionów naszego województwa.

W tej chwili udostępnione są trzy filmy:

– pieśń wiosenna z Tyniewicz (gmina Narew), w lokalnej gwarze o wpływach ukraińskich: https://www.youtube.com/watch?v=fG-myTi1cho

– konopielka z Tykocina, jednogłosowa: https://www.youtube.com/watch?v=yDsM2J6E2fY

– konopielka z Lipska, dwugłosowa, po polsku i czarnorusku: https://www.youtube.com/watch?v=hCNtcTgqznc

Repertuar będzie się systematycznie powiększał, a autorzy projektu zapraszają wszystkich do odkrywania muzycznego dziedzictwa naszego regionu i zachęcają do śpiewania w domach!

(źródło i foto: Podlaski Instytut Kultury)

opracowanie: Lija Póljanowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok