13 września w siedzibie stowarzyszenia Klanza przy ul. Witosa 15B w Białymstoku odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli kościołów chrześcijańskich. Przybyli reprezentanci siedmiu kościołów, którzy chcieli zapoznać się z działaniami Klanzy na rzecz seniorów.

 

„Kościelna Opieka Senioralna”jest tematem przewodnim tegorocznych Konsultacji Diakonijnych ELEOS. Prezeska Małgorzata Borowska przywitała gości oraz przedstawiła historię, misję i metody Klanzy.

Goście przybyli z Sosnowca, Łodzi, Warszawy, Ełku, reprezentowali kościoły chrześcijańskie: Kościół Prawosławny, Kościół Mariawitów, Kościół Polsko-Katolicki, Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Ewangelicko-Augsburski oraz Ewangelicko Metodystyczny.

Po obejrzeniu prezentacji działań Klanzy na rzecz seniorów, goście z zainteresowaniem dopytywali o poszczególne działania. Były także zajęcia praktyczne, tańce integracyjne. Duchowni mieli okazję zatańczyć dwa tańce z klanzowymi superbabciami.

Goście byli zainteresowani metodą Klanzy, która wprowadza styl w nauczaniu, wychowaniu i animacji społeczno-kulturalnej, wyzwalający aktywność własną uczestników w atmosferze współpracy i poszanowania podmiotowości. Założenie, że każdy człowiek ma potencjał twórczy i może się rozwijać, jest najistotniejsze w działaniach Klanzy. Współpraca w grupie, brak konkurencji, ścigania się, edukacja przez zabawę, daje możliwość otwarcia się, szczerości, odnalezienia się i integracji, zarówno w grupie rówieśniczej, jak i integracji międzypokoleniowej.

Przedstawiciele poszczególnych kościołów dzielili się swoimi metodami pracy, osiągnięciami w pracy z seniorami w swoich parafiach, zaznaczając, że te działania są otwarte dla wszystkich, nie tylko dla członków kościołów. Domy pomocy, miejsca spotkań seniorów, świetlice są dostępne dla wszystkich wyznawców i innowierców. To było bardzo cenne spotkanie, bo mogliśmy poznać wzajemnie swoje metody pracy, wymienić doświadczenia, które zaowocują jeszcze lepszą ofertą dla seniorów.

Foto: Paulina Koczuk

Elżbieta Urban
Podlaska Redakcja Seniora Białystok