27 listopada ub. r. Sejm ustanowił patronów 2021 r. Zostali nimi: kard. Stefan Wyszyński, Stanisław Lem, Cyprian Kamil Norwid, Krzysztof Kamil Baczyński i Tadeusz Różewicz. Rok 2021 jest także rokiem Konstytucji 3 Maja.

Kardynał Stefan Wyszyński

Kardynał Stefan Wyszyński

W 2021 r. przypada 40. rocznica śmierci, a także 120. rocznica urodzin duchownego, zwanego Prymasem Tysiąclecia. Wolność Narodu była dla niego priorytetem działalności kapłańskiej i społecznej. Od władz komunistycznych domagał się poszanowania wartości chrześcijańskich i wolności religijnej.

Stanisław Lem

Stanisław Lem

W bieżącym roku przypada 100. rocznica urodzin najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki i jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie, autora m. in. „Cyberiady”, „Solaris” czy „Bajek robotów”. W swoich rozważaniach nad kondycją współczesnego człowieka, skutkami postępu technicznego i cywilizacyjnego dostrzegał wiele zagadnień fundamentalnych dla kultury i myśli współczesnej.

Cyprian Kamil Norwid

Cyprian Kamil Norwid

W 2021 r. obchodzimy dwusetlecie urodzin tego wybitnego poety, dramatopisarza, prozaika i myśliciela, a także artysty sztuk pięknych.
W swej twórczości odwoływał się do narodowej i ogólnoeuropejskiej tradycji, a zarazem był odważnym nowatorem.

Krzysztof Kamil Baczyński

Krzysztof Kamil Baczyński

Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli poetów pokolenia Kolumbów, obchodzący w tym roku setną rocznicę swoich urodzin. W uznaniu zasług Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dla polskiej sztuki, kultury i polskiej niepodległości, oddano również hołd innym przedstawicielom poetów pokolenia Kolumbów poległym w trakcie okupacji niemieckiej – Tadeuszowi Gajcemu, Janowi Romockiemu, Zdzisławowi Stroińskiemu, Józefowi Szczepańskiemu i Andrzejowi Trzebińskiemu.

Tadeusz Różewicz

Tadeusz Różewicz

W 2021 r. przypada 100. rocznica urodzin tego wybitnego polskiego poety, dramaturga, prozaika i scenarzysty, głęboko związanego z losem pokolenia wojennego, bacznego obserwator życia codziennego, społecznego i politycznego. Twórczość Różewicza ma charakter uniwersalny, dzięki czemu nie tylko trafia do odbiorców z całego świata, ale jeszcze długo będzie oddziaływać na współczesną literaturę polską.

Konstytucja 3 Maja

Uchwalony w 1791 r. przez Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego akt wprowadził trójpodział władzy, niósł gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia. Jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych.

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, świadomy znaczenia Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu pamięci zbiorowej, oddając hołd wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego wiekopomnego aktu – myślicielom politycznym, posłom na Sejm Czteroletni, przedstawicielom ówczesnego obozu patriotycznego oraz pokoleniom Polaków, których niezłomna walka pozwoliła na przetrwanie lat niewoli i odzyskanie niepodległości, zachęca do refleksji nad dziedzictwem Konstytucji 3 Maja współcześnie” – czytamy w Uchwale Sejmu ogłoszonej w Monitorze Polskim z 11.12.2020.

Źródło i zdjęcia: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Opracowała: Maria Beręsewicz
Podlaska Redakcja Seniora Białystok