Spotkanie z członkami Klubu Seniora działającego przy Podlaskim Oddziale Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża (POOPCK). Zapoznanie ich z działaniem Białostockiej Rady Seniorów (BRS). Spotkanie z przedstawicielami II Komisariatu Policji w Białymstoku. To tematy pierwszego w 2024 roku posiedzenia BRS.

Między dwiema kobietami siedzi przy stole mężczyzna

W niecodziennych warunkach odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie BRS. 25 stycznia 2024 roku jej członkowie zostali zaproszeni do siedziby POOPCK przy ul. Warszawskiej, aby członkom Klubu Seniora powstałego przy PCK przybliżyć rolę BRS. Jej członkowie mieli okazję zapoznać się z powstałym w październiku 2023 roku działaniem Klubu Seniora.

Elżbieta Paszkowska, dyrektor POOPCK, powitała zebranych seniorów i przybyłych gości w osobach przedstawicieli II Komisariatu Policji w Białymstoku i członków BRS.

Nie wszyscy seniorzy, którzy przybyli na spotkanie, wiedzieli o istnieniu BRS, dlatego Katarzyna Łotowska, jej przewodnicząca zapoznała z rolą i działaniem tego organu. Dodała, że jest organem wspierającym Miasto Białystok w realizacji polityki senioralnej w stolicy województwa. Doradza, opiniuje i konsultuje działania w tym zakresie. Pobudza aktywność obywatelską starszych osób w społeczności lokalnej i integracji międzypokoleniowej. Przewodnicząca poinformowała zebranych o wniosku złożonym do Zarządu Województwa Podlaskiego w ramach zadania ,,Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”. Bożena Bednarek, wiceprzewodnicząca BRS, przekazała Elżbiecie Paszkowskiej tomiki poezji i prozy laureatów konkursu ,,Srebro nie złoto”

O szeroko rozumianym bezpieczeństwie seniorów mówiła sierż. szt. Edyta Pasieka, dzielnicowa II Komisariatu Policji w Białymstoku. Zaprosiła na debatę w dniu 8 lutego 2024 roku o godz. 11.00 w II Komisariacie.

Druga część obrad BRS, to zapoznanie radnych seniorów z funkcjonowaniem Klubu Seniora w siedzibie POOPCK, powstałego w październiku 2023 roku. Skupia on 100 osób. Prowadzone są tu zajęcia z zakresu gimnastyki, nauki języka angielskiego, kulinarne, taneczne, nauki brydża. Jego działanie dofinansowane jest z budżetu miasta. Lista rezerwowa chętnych do uczęszczania na zajęcia do tej placówki świadczy, jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu placówki w Białymstoku. Elżbieta Paszkowska przedstawiła pokrótce zasady funkcjonowania Polskiego Czerwonego Krzyża z krótkim rysem historycznym, skupiając się na usługach opiekuńczych, świadczonych potrzebującym, którzy w większości stanowią osoby starsze. Członkowie BRS zwiedzili pomieszczenia siedziby PCK, przystosowane do różnego rodzaju zajęć dla seniorów i uchodźców z Ukrainy. 

Grupa ludzi siedzi na drewnianych krzesłach

Wnioski z tego spotkania to:

– Potrzebny jest punkt informacyjny dla seniorów, który powinien skupiać informacje o bieżących wydarzeniach i wszelkich działaniach na rzecz seniorów w Białymstoku.
– Tylko nieliczne kluby seniora są dotowane z budżetu miasta.
– Miejscy decydenci powinni dostrzec ewaluację środowiska seniorskiego.
– Ważna jest rola wolontariuszy seniorów w działaniu klubów seniorów i wzmacnianiu relacji międzypokoleniowych.
– Usługi opiekuńcze są ważnym elementem polityki senioralnej i wsparciem dla seniorów w funkcjonowaniu we własnym środowisku.
– Miejska Karta Klubowicza da równe szanse wszystkim białostockim seniorom do zajęć w klubach seniora.

W Białymstoku, gdzie 25% mieszkańców to seniorzy, ciągle brakuje klubów seniora i podobnych placówek do aktywizacji starszych białostoczan. Tym mniej samodzielnym potrzebny jest dostęp do usług opiekuńczych, które zapewnią godne warunki funkcjonowania w swoim środowisku.

zdjęcia: archiwum Białostockiej Rady Seniorów

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok