Niezwykły koncert  „Pieśni z naszych stron”, odbędzie się 5 października w Operze Podlaskiej.  Jest on pokłosiem Festiwalu Muzyki Ludowej „Dawne Pieśni – Młode Głosy” organizowanego  przez Towarzystwo Muzyczne „Słopiewnie”, Samorząd Gminy  Sokoły  oraz Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej od 12 lat w Waniewie nad Narwią .

Od 21 września do 6 października  koncertowi towarzyszyć będzie wystawa  planszowa „Pieśni z naszych stron” prezentowana w holu Opery Podlaskiej. Będą ją mogli oglądać będą  również uczestnicy   innych wydarzeń artystycznych w Operze.

 

Na koncercie zaprezentują swoje osiągnięcia laureaci wielu edycji festiwalu w Waniewie, najlepsze  zespoły  muzyki ludowej naszego regionu. Inicjatorem koncertu jest Zbigniew Nasiadko, prezes Towarzystwa Muzycznego „Słopiewnie”, pisarz, poeta, dziennikarz i śpiewak ludowy, znany z popularyzowania pieśni ludowych i śpiewu tradycyjnego.

Koncert odbędzie się 5 października  2018 r. o godz. 17 w  sali kameralnej Opery i Filharmonii Podlaskiej – ECS w Białymstoku, ul. Odeska 1

Współorganizatorami koncertu są: Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki,  Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej – Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego, Wójt Gminy Sokoły. Koncert „Pieśni z naszych stron” dofinansowany  jest ze środków z budżetu Miasta Białystok oraz współfinansowany ze środków Województwa Podlaskiego.

Bożena Bednarek
Podlaska Redakcja Seniora Białystok

 

.