Podlaski Instytut Kultury zaprasza na PIKsele – cykl rozmów o kulturze. Powstaje on we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku w celu wsparcia kompetencji środowiska osób zajmujących się kulturą w sposób naukowy, ale także praktyczny: podlaskich animatorów, muzealników, edukatorów, antropologów, etnografów itp. Do rozmów zapraszani będą uznani badacze, kulturoznawcy oraz animatorzy.

 

afisz

Nazwa Piksele, w intencji organizatorów, nawiązuje do najmniejszego elementu obrazu – cząstki, która w swojej wielokrotności tworzy całość. Od ogółu do szczegółu podczas rozmów z naszymi gośćmi będziemy zaglądać w meandry przestrzeni i dyskursu rodzącego się wokół działań animacyjnych, by wszystkim zainteresowanym dać możliwość szerszego spojrzenia na całość szeroko pojętej kultury i edukacji kulturowej w naszym województwie i kraju.

Pierwsze spotkanie, pod hasłem „Wszyscy jesteśmy zanurzeni w kulturze”, odbędzie się online 9 lutego 2021 roku, o godz. 14.00, w ramach Ogólnopolskiego Dnia Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej, zainicjowanego przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. 

Wezmą w nim udział: dr Tomasz Adamski (Uniwersytet w Białymstoku), dr Karolina Wierel (Uniwersytet w Białymstoku) oraz Agnieszka Jakubicz (Podlaski Instytut Kultury). Poprowadzi je Mariusz Żwierko (Podlaski Instytut Kultury), kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”. 

Uczestnicy postarają się odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących uczestnictwa w kulturze: czy kulturę trzeba badać, animować? Dzięki jakim działaniom tworzona jest relacja współczesnego odbiorcy i twórcy kultury z przeszłością i tradycją? Jak zmieniło się rozumienie pojęcie „kultura” przez ostatnie lata i jaki ma to wpływ na pracę animatorów, badaczy i twórców? PIKsele będzie można oglądać na kanale YouTube Podlaskiego Instytutu Kultury oraz na fanpage’u PIK na Facebooku.

Więcej informacji: tutaj

Link do wydarzenia na Facebooku

(źródło: Podlaski Instytut Kultury)

oprac. Lija Półjanowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok