Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku zaprasza na plenerową wystawę fotograficzną  Agnieszki Sadowskiej „Ten jeden dzień…”. Otwarcie wystawy dnia 4 czerwca 2021, godz. 12:00.

Miejsce wystawy: Plac Jana Pawła II (naprzeciwko Kościoła Farnego)

Jolanta Falkowska
Podlaska Redakcja Seniora