Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku zaprasza na kolejne – piąte spotkanie z cyklu rozmów o kulturze z badaczami, kulturoznawcami i animatorami.

PIKsele -plakat

Spotkanie, pod hasłem „Po co nam dziś dom kultury” odbędzie się online we czwartek, 24 lutego 2022 r., o godz. 13.00. Wezmą w nim udział: dr Maciej Białous – doktor nauk społecznych, Uniwersytet w Białymstoku, dr Tomasz Dudziński – dyrektor Grajewskiego Centrum Kultury oraz Iwona Kolasińska – Dział Sztuk Plastycznych Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku. Poprowadzi je Mariusz Żwierko (Podlaski Instytut Kultury), kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”.

Spotkanie można będzie oglądać na kanale YouTube Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku.

Uczestnicy postarają się odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących tematu spotkania: Jaki powinien być współczesny dom kultury? Jakie role pełnią domy kultury? Jaka jest ich przyszłość? W jakim stopniu domy kultury realizują swoje misje i cele? Na czym dziś polega partycypacja w kulturze? Czym w ogóle jest kultura z perspektywy instytucji i jej „użytkowników”?

PIKsele – cykl rozmów o kulturze, powstaje we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku w celu wsparcia kompetencji środowiska osób zajmujących się kulturą w sposób naukowy, ale także praktyczny: podlaskich animatorów, muzealników, edukatorów, antropologów, etnografów itp. Do rozmów zapraszani są uznani badacze, kulturoznawcy oraz animatorzy.

Nazwa Piksele, w intencji organizatorów, nawiązuje do najmniejszego elementu obrazu – cząstki, która w swojej wielokrotności tworzy całość. Od ogółu do szczegółu podczas rozmów z naszymi gośćmi będziemy zaglądać w meandry przestrzeni i dyskursu rodzącego się wokół działań animacyjnych, by wszystkim zainteresowanym dać możliwość szerszego spojrzenia na całość szeroko pojętej kultury i edukacji kulturowej w naszym województwie i kraju.

Więcej informacji: https://pikpodlaskie.pl/event/po-co-nam-dzis-dom-kultury/

(źródło: Podlaski Instytut Kultury)

zredagowała: Lija Półjanowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok