“Seniorzy w działaniu” to hasło III Podlaskiego Forum Aktywności Osób Starszych w Białymstoku, gdzie uczestnicy mogli usłyszeć ekspertów-praktyków z Polski, Holandii, Bułgarii, Portugalii, nawiązać kontakty i wymienić się doświadczeniami.

Podczas Forum zostały zostały zaprezentowane efekty programu Fundacji SocLab “Rady Seniorów w działaniu”. Projekt miał wzmocnić istniejące w województwie podlaskim rady seniorów a także być wsparciem dla grup inicjatywnych, które chcą utworzyć taką radę w swojej gminie. Siedem zespołów – 3 istniejące już rady i 4 grupy inicjatywne zdobywały umiejętności jak skutecznie działać na rzecz osób starszych oraz jak zdobywać partnerską współpracę z samorządem lokalnym. W ramach szkoleń pt. Rady Seniorów jako element kształtowania aktywności obywatelskiej, uczestnicy zdobywali wiedzę jak działać w środowisku seniorów aby podejmować inicjatywy na rzecz ludzi starszych. Podsumowaniem tego projektu był film o cyklu szkoleń i prezentacja działań, które zostały podjęte w swoim środowisku po szkoleniach przez uczestników projektu.

O drodze do modelowego funkcjonowania rady seniorów mówił Roman Biskupski przewodniczący Rady Seniorów z Legionowa : „Trzeba posadzić za stół wszystkie organizacje senioralne, wypić kawę , herbatę i zacząć rozmawiać o naszych wspólnych problemach”. Taki powinien być początek działań w drodze do utworzenia  rady seniorów w gminie. Wskazywał też, jak ważną jest współpraca rad seniorów z samorządem lokalnym.

Z ciekawą inicjatywą  wystąpił Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Bożena Tomaszewska wicedyrektor ROPS zapowiedziała powstanie przy Marszałku Województwa Podlaskiego Rady Seniorów i przedstawiła jej założenia. „Powstanie takiej rady wzmocni środowisko seniorów na Podlasiu i sprawi, że seniorzy będą mówili “jednym głosem”. Ta rada będzie także współtworzyć kierunki polityki senioralnej w naszym województwie”  – powiedziała.

O innowacjach dedykowanych osobom starszym mówiła  przedstawicielka Pracowni Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia” z Warszawy.  Jak włączyć starszych mieszkańców w realizację projektów dla seniorów na przykładzie Lublina mówiła Marta Kurowska z lubelskiej fundacji “tu obok”. Goście z Europy zainteresowali uczestników spotkania przykładami swoich działań  na rzecz seniorów. Zaprezentowany został holenderski portal SeniorWeb z Utrechtu. Przedstawiciel z portugalskiego Porto mówił o psychologicznych aspektach edukacji i aktywizacji osób starszych, a Virginia Velkova z  uniwersytetu w Sofii przedstawiła alternatywne formy aktywizacji i edukacji seniorów z Bułgarii.

W drugiej części Forum prezentowany był projekt Stowarzyszenia Szukamy Polski “Podlascy seniorzy – wpływamy na zmiany”. W swoim założeniu przewidywał powstanie portalu internetowego podlaskisenior.pl . Ponad dwa lata temu powstał portal internetowy www.senior..bialystok.pl. Na bazie doświadczeń tej grupy powstał portal regionalny. Redakcje działają obecnie w Białymstoku i powiecie białostockim, łomżyńskim suwalskim i bielskim. Czytelnicy znajdą tu artykuły, filmy, a także przykłady twórczości naszych czytelników. W ramach projektu ukazała się także gazeta Podlaski Senior w wersji elektronicznej i papierowej. Wartością projektu jest to, że od początku powstaje przy współudziale seniorów. Podsumowaniem projeku była prezentacja redakcji portalu podlaskisenior.pl i projekcja filmu z realizacji założeń projektu.

III Podlaskie Forum Aktywności Osób Starszych za nami. Jakie wartości zostały przekazane ich uczestnikom? Praktycy-eksperci pokazali, jak ważne są działania na rzecz seniorów, ich aktywizacja, włączanie ich w życie społeczne środowiska, w którym żyją. Przykłady portalu podlaskisenior.pl i holenderskiego SeniorWeb wskazują , że każdy okres w życiu człowieka, również ten “srebrny” jest dobry na realizację swoich  zainteresowań i pasji .Forum  pokazało, jak ważnym ogniwem łączącym środowiska seniorskie i samorządy lokalne są rady seniorów z właściwym rozumieniem swojej roli w coraz bardziej starzejącym się społeczeństwie.

 

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok