Fundacja Szansa dla Niewidomych wraz z dr inż. arch. Maciejem Kłopotowskim zaprasza na spotkanie autorskie dotyczące publikacji „Podlasie na wyciągnięcie ręki – przewodnik turystyczny dla osób niewidomych i słabowidzących”

plakat

Spotkanie odbędzie się 31.10.2022 r. o godzinie 15:00 w Auli Centrum Nowoczesnego Kształcenia – w Bibliotece Politechniki Białostockiej, ul. Zwierzyniecka 16 w Białymstoku.

W ramach projektu „Podlasie na wyciągnięcie ręki – przewodnik turystyczny dla osób niewidomych i słabowidzących” publikacja zostanie bezpłatnie przekazana instytucjom publicznym mieszczącym się na terenie województwa podlaskiego oraz osobom z niepełnosprawnością wzroku.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.

źródło: Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych

Podlaska Redakcja Seniora Białystok