Jesteśmy uczciwi i sumienni. Nie lubimy się zadłużać.

Nasi podlascy mieszkańcy okazali się zaraz po mieszkańcach Podkarpacia najbardziej pragmatyczni, jeśli chodzi o zadłużanie się w instytucjach finansowych. Tak wynika z najnowszego Rankingu Rzetelności Konsumentów. Został on przygotowany przez Krajowy Rejestr Długów i Rzetelną Firmę. Najgorzej wypadają mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i Dolnego Śląska. 

W liczbach to wygląda tak :

tabela

W województwie podkarpackim zadłużenie na 1000 mieszkańców wynosi 681 786 zł., z czego odsetek zadłużonych wśród wszystkich mieszkańców to 3,75%. W naszym województwie zadłużenie na 1000 mieszkańców to 968 416 zł., a odsetek zadłużonych wśród wszystkich mieszkańców to 5,23%.

Porównajmy to do województwa kujawsko-pomorskiego, które zajęło ostatnie miejsce w ranking. Tu zadłużenie na 1000 mieszkańców wynosi 1 754 533 zł. Natomiast odsetek zadłużonych wśród wszystkich mieszkańców to 9%.

Jeśli KRD ocenia naszych mieszkańców jako uczciwych, sumiennych i unikających długów (odniesienie w punktach rankingu), to serce rośnie i możemy się taką laurką wszem i wobec szczycić. Generalnie w rankingu lepiej wypadają województwa o mniejszym zaludnieniu bez dużych metropolii. Wysoko rozwinięta urbanizacja sprzyja wyższym zarobkom, ale niesie też pokusy zadłużania się na podnoszenie standardu życia.

Jednym z bardzo istotnych czynników jest stosunek do pieniędzy i umiejętność radzenia sobie w codziennym życiu bez pożyczania ponad miarę możliwości finansowych. Na podstawie własnych obserwacji uważam, że ten czynnik jest główną przyczyną wysokiej pozycji naszych mieszkańców w rankingu sumienności.

źródło: Krajowy Rejestr Długów i Rzetelna Firma

Michał Różycki
Podlaska Redakcja Seniora Białystok