Od lat Podlaski Instytut Kultury buduje jej markę przez organizowanie warsztatów, wystaw i konkursów. Zainteresowanie tematem wśród mieszkańców jest coraz bardziej zauważalne, dlatego Instytut kontynuuje dotychczasowe działania, zmierzające do zachowania i popularyzacji tkactwa – sztuki ludowej o wielkich walorach artystycznych, tak cennej dla lokalnej tradycji.

kobieta przy krosnach tkackich

W tym roku, w ramach „Podlaskich splotów”, zostaną zorganizowane cztery warsztaty tkackie oraz Festiwal Tkactwa pod hasłem „Ofensywa splotów”. Festiwal będzie składał się z wystaw tkactwa ludowego i współczesnego inspirowanego tkactwem tradycyjnym, spektaklu dla dzieci, przeglądu filmów o tkactwie, zorganizowany też zostanie piknik tkacki, składający się z pokazów, kiermaszu, warsztatów tkackich oraz działań animacyjnych w przestrzeni miejskiej.

 PIK planuje również wydanie albumu zawierającego fotografie prac tkaczek zamieszkałych w województwie podlaskim, a także zrealizowanie krótkich felietonów filmowych z pracowni tkackich mieszczących się na szlaku „Kraina wątku i osnowy”.

 Projekt „Podlaskie sploty” jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

 Harmonogram projektu:

  1. Warsztat tkaniny wybieranej (tzw. perebory) 18–23 sierpnia 2020 r., prowadząca: Irena Ignaciuk.
  2. Warsztat tkaniny wielonicielnicowej – 24–29 sierpnia 2020 r., prowadzący: Jerzy Łupieński,
  3. I Festiwal Tkactwa – Ofensywa splotów – 29–30 sierpnia 2020 r.,
  4. Warsztat sejpaku – 15–20 września 2020 r., prowadząca: Sabina Knoc55
  5. Warsztat tkaniny dwuosnowowej – 22–27 września 2020 r., prowadząca: Karolina Radulska.

 Informacji o projekcie udziela Dział Sztuk Plastycznych PIK

galeria@pikpodlaskie.pl

telefon:85 740 37 15

Karta zgłoszenia – do pobrania

Regulamin

(źródło i foto: Podlaski Instytut Kultury)

opracowanie: Lija Półjanowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok