Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, w ramach cyklicznie organizowanych Podlaskich Dni Seniora, zaprasza na wojewódzką konferencję skierowaną do starszych mieszkańców województwa podlaskiego. Spotkanie ma na celu upowszechnianie wiedzy i podnoszenie świadomości na temat profilaktyki udaru mózgu, wartości aktywności społecznej osób starszych oraz znaczenia ich potencjału w tworzeniu regionalnej polityki senioralnej.

Konferencja odbędzie się 15 grudnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przy ul. Wyszyńskiego 1, w sali nr 115, w godz. 9:00 – 12:00.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 11 grudnia 2017 r. faksem na nr 85 744 71 37 lub e-mailem na adres: monika.jodlowska@rops-bialystok.pl. Osoba do kontaktu w sprawach organizacyjnych dotyczących konferencji jest inspektor Monika Jodłowska, nr tel. 85 744 71 74 wew. 119.

 

(źródło: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku)

opracowała: Lija Półjanowska

Podlaska Redakcja Seniora Białystok