Konferencji towarzyszyły dwie wystawy: prezentacja prac powstałych podczas warsztatów tkackich organizowanych w ramach Podlaskich Splotów oraz wystawa sejpaku ze zbiorów Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Ważnym punktem spotkania była promocja wydawnictwa „Radziuszka – wzory i technika”.

w sali siedzą uczestnicy konferencji

Na tej konferencji wszystko kręciło się wokół tradycyjnych tkanin. Podlaski Instytut Kultury zaprosił wszystkich, którym losy tradycyjnego tkactwa leżą na sercu na podsumowanie projektu Podlaskie Sploty. To już czwarta edycja tego projektu, który ma upowszechniać i tym samym chronić tradycyjne tkactwo. Spotkanie nosiło tytuł „Tkanina ludowa w województwie podlaskim dziś i perspektywy na przyszłość” i było okazją do dyskusji na temat aktualnej kondycji tradycyjnego tkactwa, możliwości i ograniczeń jego rozwoju oraz konieczności poszukiwania nowego miejsca dla tradycji we współczesnym świecie.

– Dzięki projektowi Podlaskie Sploty udało się zrobić bardzo wiele dobrego na rzecz ochrony tradycyjnego tkactwa w regionie – mówiła otwierając konferencję Wiktoria Wnorowska, dyrektor Podlaskiego Instytutu Kultury – Były warsztaty, wystawy, latem był też wspaniały festiwal tkacki. To wszystko po to, by dawne rzemiosło tkackie nie zginęło, by znaleźli się ludzie, którzy chcą nauczyć się tkactwa i je kontynuować. Myślę, że idzie nam naprawdę dobrze. Na sali są młode osoby, które brały udział w naszych warsztatach, a na wystawie można podziwiać ich prace. Bardzo dziękuję tym młodym tkaczkom i dziękuję w szczególny sposób naszym tkackim mistrzyniom, bez których wiedzy, umiejętności nic nie moglibyśmy zrobić. Dziękuję Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak również marszałkowi województwa za wsparcie finansowe projektu i życzliwość. 

 – Realizując projekt Podlaskie Sploty odkryliśmy na terenie województwa podlaskiego wiele skarbów, miedzy innymi radziuszek czyli tkanin przetykanych oraz zeszytów ze spiskami czyli zapisanymi wzorami – opowiadała podczas spotkania Krystyna Kunicka, koordynatorka projektu Podlaskie Sploty – To bezcenna i unikatowa dokumentacja. Opracowaliśmy znalezione wzory i wydaliśmy je w formie publikacji. Powstał innowacyjny wzornik dla kontynuatorów tradycji tkackiej, z którego jesteśmy bardzo dumni i który mam nadzieję będzie służył naszym twórcom.

Podczas spotkania Krystyna Kunicka opowiedziała o projekcie Podlaskie Sploty. Dr Ewa Kępa z Uniwersytetu w Białymstoku podkreśliła zasługi tego projektu dla reaktywacji tradycyjnej tkaniny. Z kolei Marta Pokojowczyk zaprezentowała projekt „Tkanina obecna”, a etnograf z PMKL Aleksandra Pluta przedstawiła „Wzornictwo, techniki i występowanie tkactwa w woj. podlaskim na podstawie wystaw tkanin tradycyjnych realizowanych w ramach projektu Podlaskie Sploty” .

Projekt Podlaskie Sploty jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

źródło i fot.: Podlaski Instytut Kultury

Podlaska Redakcja Seniora Białystok