Każdy z nas się uczy. Przekazywanie wiedzy jest procesem tak starym jak istnienie człowieka. Na początku uczymy się od rodziców, potem od rówieśników, a następnie od nauczycieli. A jeśli trafimy na nauczyciela, który będzie nas rozumiał i wspierał, rozbudzał ciekawość poznawczą i dawał przykład, to można powiedzieć, że wygraliśmy los na loterii.

sześcioro uczniów w różnych pozach podczas  części artystycznej

Są takie dni w roku, kiedy doceniamy i uczniów i nauczycieli. 

Jednym z ważnych dni w KLANZIE był dzień 20 października 2022 roku. Tego dnia nastąpiła inauguracja Autorskiej Szkoły KLANZY – Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, założonego przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA (PSPiA). Jest to pierwsze w Polsce takie liceum KLANZY. KLANZA to nie tylko miejsce przyjazne dzieciom i dorosłym, ale także metoda nauczania. Metoda Klanzy polega na tym, by w sprawdzony i powtarzalny sposób dotrzeć do ucznia. To również dążenie do wszechstronnego jego rozwoju w klimacie bezpieczeństwa i dobrych relacji z rówieśnikami i nauczycielami. Uczniowie uczą się tutaj poprzez działanie, przeżywanie i odkrywanie. Jest to nowoczesna, bezpieczna i twórcza przestrzeń do rozwoju nastolatków.

_

Podczas inauguracji Liceum ASK zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie i rodzice, uczestniczyli w otwarciu szkoły i ślubowaniu uczniów, stając się społecznością uczniowską. Inaugurację rozpoczęła Katarzyna Szymuś piosenką: „Czas nas uczy pogody”, a dyrektor szkoły Elżbieta Babicz przywitała gości oraz zapoznała z misją i zadaniami szkoły. Małgorzata Borowska jako prezes PSPiA w Białymstoku przypomniała, jak powstawała KLANZA, która stała się miejscem przyjaznym dzieciom i dorosłym. Natomiast Ewa Noga obecna prezes PSPiA w Lublinie przypomniała kamienie milowe w rozwoju Stowarzyszenia. Metodę KLANZY przybliżył Zdzisław Hofman, wieloletni prezes Stowarzyszenia, nauczyciel i trener. Następnie młodzież przedstawiła część artystyczną, a potem goście oglądali twórcze prace społeczności szkoły.

Uczniowie Liceum ASK uczestniczą w wolontariacie, co sprzyja rozwojowi społecznemu, oraz uczestniczą w zajęciach takich jak fotografia, malarstwo, teatr czy śpiew. Na moje pytanie: „Chcą czy muszą chodzić do tej szkoły?” odpowiadali że chcą, bo tu nie ma stresu. Na długiej przerwie mają możliwość odpoczynku przy stolikach lub na pufach. Grzeją przyniesione dla siebie jedzenie, robią gorącą herbatę i odpoczywają, by ponownie uczestniczyć w bloku zajęciowym. Uczniowie są stymulowani w swoim rozwoju, poznają swoje słabe i mocne strony.

_

W każdej szkole ważni są nauczyciele i uczniowie. Nauczyciele, bo przekazują wiedzę, ukierunkowują, dają rady i wskazówki, wspierają wychowanków. Uczniowie, bo zdobywają wiedzę, by kształtować i rozwijać siebie. Przecież nauka to podróż, która trwa przez całe życie. Jak powiedział nasz wieszcz, Adam Mickiewicz: „Wiedzę zdobywamy od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami”.

zdjęcia: archiwum Klanzy

Wiesława Szwed
Podlaska Redakcja Seniora Białystok