Agnieszka Pajączkowska i Nina Manel – laureatkami Nagrody Literackiej im. Wiesława Kazaneckiego za najlepszą książkę 2019 roku.
Karolina Cicha, Michał Jackowski i Grzegorz Kasdepke – laureatami 27. Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku za 2019 rok. 

laureatki nagrody literackiej

Obie opóźnione uroczystości połączono w jedną, wykorzystując trwający właśnie festiwal Wschód Kultury/Inny Wymiar. Nagrody wręczono w niedzielę (23 sierpnia), w sali kina Forum, Białostockiego Ośrodka Kultury.

 

Na wniosek kapituły w składzie: Dawid Bujno, Halina Kazanecka, Jarosław Klejnocki, Marek Kochanowski, Zofia Król, Piotr Paziński, Katarzyna Sawicka-Mierzyńska – przewodnicząca oraz Anna Pieciul – sekretarz – Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski przyznał dwie nagrody im. Wiesława Kazaneckiego:

  • Agnieszce Pajączkowskiej za książkę „Wędrowny zakład fotograficzny” 
  • Ninie Manel za tom poetycki „Transparty”.

Do nagrody tej nominowanych było 8 tytułów. W kategorii najlepsza książka roku: „Wędrowny zakład fotograficzny” (Agnieszka Pajączkowska), Wszystkojedność” (Grzegorz Sobaszek) i „Dropie” (Natalka Suszczyńska). 

A kategorii najlepszy ogólnopolski poetycki debiut roku: „Środki transportu” (Magdalena Kicińska), „Transparty” (Nina Manel), „Czarny organizm” (Juliusz Pielichowski), „Wtracenie” (Przemysław Suchanecki) i „Godzina wychowawcza” (Tomasz Ważny).

laureaci nagród artystycznych

Nagrodę artystyczną za 2019 rok Prezydent Miasta Białegostoku przyznał:

  • w kategorii artystycznej: Karolinie Cichej – za dotychczasowe projekty muzyczne, w tym nawiązujące do wielokulturowości miasta i regionu oraz Michałowi Jackowskiemu – za całokształt dotychczasowej działalności,
  • w kategorii upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej: Grzegorzowi Kasdepke – za całokształt dotychczasowej działalności.

Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku przyznawana jest corocznie twórcom i animatorom życia kulturalnego, których działalność w znaczący sposób przyczynia się do wzbogacenia życia kulturalnego Białegostoku, poszerzenia oferty kulturalnej, ochrony dziedzictwa, edukacji kulturalnej oraz do promocji miasta w kraju i za granicą. Od 2019 roku są cztery kategorie: artystyczna, organizatorska, ochrona dziedzictwa, upowszechnianie kultury i edukacja kulturalna.

koncert Kuby Badacha

Do Biura Prezydenta wpłynęło 14 wniosków z propozycjami nominowanych za 2019 r. Byli to:

  • w kategorii artystycznej: Anna Olszewska (muzyka), Marta Guśniowska (teatr), Rafał Supiński (teatr), Karolina Czarnecka (muzyka), FREY-LECH TRIO Zespół Klezmerski Lech Mazurek (muzyka), Karolina Cicha (muzyka), Michał Jackowski (plastyka),
  • organizatorskiej: Wojciech Bokłago, Adam Radziszewski,
  • ochrony dziedzictwa: Andrzej Fiedoruk, Elżbieta Iwona Kozłowska-Świątkowska,
  • upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej: Grzegorz Kasdepke, Europejska Szkoła Stylizacji Vena Art, zgłoszenie zbiorowe: Dorota Sokołowska, Olga Gordiejew, Andrzej Bajguz.

Uroczystość zakończył świetny koncert Kuby Badacha., który wykonywał piosenki ze swej najnowszej płyty „Oldschool”.

Źródło: białystok.pl
Zdjęcia: Dawid Gromadzki UM Białystok i Maria Beręsewicz

Opracowała: Maria Beręsewicz
Redakcja Podlaskiego Seniora Białystok