Jeśli śpiewasz, tańczysz, grasz na jakimś instrumencie, malujesz, rysujesz, rzeźbisz, piszesz wiersze lub w inny sposób spędzasz aktywnie czas i masz ciekawe pasje i umiejętności – PODZIEL SIĘ TYM Z INNYMI !!!

plakat przeglądu

Uczestnikami i uczestniczkami mogą zostać wszystkie osoby pełnoletnie, które pragną publicznie zaprezentować swoje zainteresowania, hobby i talenty. 

Czekamy na Twoje zgłoszenie.

Cele przeglądu:

– wspieranie i rozwój pasji i zainteresowań
umożliwienie prezentacji swoich talentów i pasji
– promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego
– promocja działań artystycznych 

Regulamin przeglądu: 

1. Organizatorem przeglądu „Podziel się swoim talentem i pasją” jest Pracownia Działań Kulturalnych prowadzona przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki z siedzibą w Białymstoku przy ul. Witosa 15 B lok. 12.

2. Przegląd „Podziel się swoim talentem i pasją” jest skierowany do osób pełnoletnich, które chcą zaprezentować swoje zainteresowania, hobby, pasje, talent. Nie ma ograniczeń związanych z miejscem zamieszkania.

3. Przedmiotem przeglądu jest prezentacja swoich zainteresowań, hobby, pasji, talentu w wybranej formie. Może to być: nagranie video, nagranie audio, zdjęcia, prezentacja multimedialna, itp.

4. W przeglądzie zaprezentować można: śpiew, taniec, grę na instrumencie muzycznym, recytację, pokaz umiejętności gry aktorskiej, prezentację treści kabaretowych, prezentację sztuki cyrkowej, występy sportowo- akrobatyczne, zdolności manualne, prace plastyczne, kolekcjonerstwo oraz inne pasje, zainteresowania, talenty.

5. Organizator, po wstępnej kwalifikacji przeprowadzonej przez ekspertów wyłoni uczestników, których prezentacje zostaną opublikowane na Facebooku Organizatora.

6. Niedopuszczone do przeglądu zostaną prezentacje zawierające niestosowne treści.
7. W przeglądzie mogą wziąć udział wykonawcy indywidualni, jak również grupy.

8. Każdy z uczestników (osoba indywidualna lub grupa) może zgłosić jedną prezentację.

9. Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest wypełnienie elektronicznej karty zgłoszeniowej oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w przeglądzie „Podziel się swoim talentem i pasją” oraz rozpowszechniania przesłanych materiałów w mediach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora.

Elektroniczna karta zgłoszeniowa do przeglądu znajduje się na stronie http://klanza.bialystok.pl/przeglad/ Po otrzymaniu maila zwrotnego z akceptacją zgłoszenia, należy na adres e-mail: caw@klanza.bialystok.pl lub Messenger Organizatora http://facebook.com/klanzabialystok/ przesłać prezentację talentu, pasji w wybranej przez siebie formie: nagranie video, nagranie audio, zdjęcie, prezentacja multimedialna lub inny dokument. W treści wiadomości należy podać imię i nazwisko oraz tytuł prezentacji zgodnie z wypełnioną wcześniej kartą zgłoszeniową. 

10. Termin nadsyłania prezentacji: 27.04.2020 – 30.06.2020. 

11. Zakwalifikowane prezentacje będą publikowane na Facebooku Organizatora w piątki, rozpoczynając od 8.05.2020 zgodnie z kolejnością zgłoszeń 

12 Uczestnikom przeglądu, których prezentacje cieszyć się będą największym zainteresowaniem umożliwimy zaprezentowanie swojej twórczości podczas wydarzeń organizowanych przez Pracownię Działań Kulturalnych w przyszłości. 

13. Przesłanie materiałów z prezentacją talentów i pasji jest jednocześnie akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikację materiałów w Internecie na kanałach Organizatora

14. Przesłane na przegląd materiały z prezentacją talentów (pliki wideo, pliki audio, zdjęcia, dokumenty) przechodzą na rzecz Organizatora z zachowaniem praw autorskich do dzieł własnych.

Osoba do kontaktu: Paulina Koczuk, tel. 570 137 200 (pn.-pt. w godzinach 10.00 – 16.00) e-mail: caw@klanza.bialystok.pl 

(źródło: Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych)

opracowała: Lija Póljanowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok