W telewizji seniora TVS prezentujemy kolejny materiał filmowy pod nazwą „Poeci w sieci” Uwaga! pierwszy raz dodajemy napisy, aby umożliwić oglądanie spotu przez osoby niesłyszące i niedosłyszące.

Dominik Sołowiej ze Stowarzyszenie Szukamy Polski zapowiada  realizację nowego projektu Poeci w sieci, służącemu promocji podlaskich poetek i poetów, którzy dotkliwie odczuwają skutki pandemii. Planujemy 8 spotkań autorskich z podlaskimi poetami – w formie filmów zrealizowanych i opublikowanych w sieci, czyli w Internecie. Zaproszenie na filmowe spotkania przyjęli: Eliigiusz Buczyński, Józef Budziński, Jolanta Maria Dzienis, Krystyna Konecka, Elżbieta Kozłowska-Świątkowska, Krzysztof Puławski, Teresa Radziewicz i Janusz Taranienko.

Aby obejrzeć spot – kliknij w zdjęcie poniżej:

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum kultury w ramach programu Kultura w sieci. Partnerami projektu są Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Kolegium Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku oraz Klub Czytelniczy Ex Libris.

 

Bożena Bednarek
telewizja seniorów TVS
Podlaska Redakcja Seniorów