30 stycznia 2018 r. odwiedziłam Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży w Łomży. W placówce, której administratorem jest Urząd Miasta mieszka 109 osób w wieku od 13 do 67 lat niesprawnych intelektualnie a często też z niepełnosprawnością sprzężoną.

Taka rozpiętość wiekowa wynika z faktu, że do tego domu trafiają dzieci i młodzież a po osiągnięciu pewnego wieku powinny zamieszkać w Domu Pomocy dla Dorosłych. Dla ich komfortu pozostają tu do końca swoich dni. Takich mieszkanek w wieku senioralnym jest 15.

W związku z dużą różnicą wieku dyrekcja tej placówki adoptuje pomieszczenia wyłącznie na potrzeby starszych mieszkanek tego domu, żeby stworzyć im jak najbardziej komfortowe warunki. Pokoje mieszkalne 3- osobowe i po dwa centra sanitarne na każdym piętrze budynku.

Dom  zapewnia miłą, ciepłą wręcz rodzinną atmosferę oraz opiekę pielęgniarsko – lekarską, psychologiczną i fizjoterapeutyczną. Poza tym zagospodarowuje czas wolny tworząc liczne pracownie i zatrudniając terapeutów zajęciowych. Do takich należy: pracownia urody, kreatywnej pasmanterii, witrażu, gliny, papierotechniki  i papieroplastyki, gospodarstwa domowego, muzyczna, teatroterapii, choreoterapii, biblioterapii, krawiecka, komputerowa, florystyczna oraz sztuki użytkowej. Organizowane są wyjazdy na wczasy i czwartkowe wyjścia na basen.

Placówka ta współpracuje z Dziennym Domem Senior +, Środowiskowym Domem Samopomocy i Warsztatami Terapii Zajęciowej organizując imprezy okolicznościowe i spotkania towarzyskie. Poza integracją ze środowiskiem lokalnym mieszkanki tego domu wyjeżdżają do podobnych placówek funkcjonujących w innych miastach naszego kraju. W tej placówce działa sklepik terapeutyczny, w którym  mogą robić drobne zakupy i uczyć się właściwego gospodarowania własnymi finansami.

Dla poprawy jakości życia osób mieszkających w tym domu dyrekcja i personel placówki założyli Stowarzyszenie,, Pomocna Dłoń”, dzięki któremu pozyskują sponsorów, którzy wspierają Dom finansowo i materialnie. Pozyskiwane środki ułatwiają codzienne życie i funkcjonowanie mieszkanek.

Dziękuję dyrekcji za możliwość poznania funkcjonowania tej placówki.

 

Halina Czartoryjska
Podlaska Redakcja Seniora Łomża