Oddajemy w Państwa ręce Poradnik dla Rad Seniorów Województwa Podlaskiego, który może zainteresować nie tylko radnych, ale też innych czytelników. 18 grudnia 2020 został zaprezentowany na Forum on-line z udziałem ok.70 osób.

Dlaczego to robimy?

Co szósty Polak lub Polka ma dziś 65 lat. W 2050 roku co trzecia osoba w Polsce będzie 65+.
Wyzwanie, przed którym stoimy wszyscy, to przygotowanie się do starości i tworzenie lepszych warunków życia dla seniorów. Rady Seniorów w tym procesie odgrywają niebagatelną rolę.

Rady seniorów w województwie podlaskim

W województwie podlaskim istnieje 16 rad seniora, jedna o zasięgu wojewódzkim, siedem miejskich i osiem gminnych,

 1. Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego,
 2. Miejska Rada Seniorów w Białymstoku,
 3. Łomżyńska Rada Seniorów,
 4. Miejska Rada Seniorów w Suwałkach,
 5. Miejska Rada Seniorów w Sejnach,
 6. Rada Seniorów Miasta Augustowa,
 7. Gminna Rada Seniorów w Dąbrowie Białostockiej,
 8. Gminna Rada Seniorów w Kuleszach Kościelnych,
 9. Gminna Rada Seniorów w Łapach,
 10. Gminna Rada Seniorów w Wasilkowie,
 11. Rada Seniorów Gminy Supraśl,
 12. Rada Seniorów Gminy Choroszcz,
 13. Miejska Rada Seniorów w Bielsku Podlaskim,
 14. Miejska Rada Seniorów w Sokółce,
 15. Rada Seniorów Gminy Czarna Białostocka,
 16. Gminna Rada Seniorów w Puńsku.

Wsparcie

W 2020 dzięki środkom z Programu ASOS Stowarzyszenie Szukamy Polski zorganizowało Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów (OWPRS), którego zadaniem jest wspieranie rad seniorów działających w województwie podlaskim.
Rady odbyły radom szkolenia, doradztwo, otrzymały vouchery na rozwój, miału możliwość promocji, integracji, wymiany doświadczeń i poznania dobrych praktyk.

I Podlaski Kongres Rad Seniorów

Choć był to bardzo trudny rok ze względu na pandemię udało się zorganizować I Podlaski Kongres Rad Seniorów i odbyć wiele wspólnych debat. Konieczne było przestawienie się na zdalne kontakty między sobą.
Część programów szkoleniowych przeznaczono na naukę korzystania ze zdalnych narzędzi w Internecie, co dla niektórych członków rad było nie lada wyzwaniem. Z tego rodzaju komunikacji niektóre rady zaczynają coraz śmielej korzystać.
Grudniowe Podlaskie Forum Rad Seniorów, było podsumowaniem działań OWPRS  też odbyło się on-line z pomocą platformy Zoom. Grupa seniorów 60+ dała sobie świetnie radę z nową technologią komunikacyjną.


Hasło Forum

Hasło Forum brzmiało: „Tworzymy standardy jakości pracy i przejrzystości działania” i jest spójne z wnioskami wszystkich rad, aby opisać główne standardy działania tych społecznych ciał. Mimo końca projektu, Ośrodek będzie działał dalej – Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego zadeklarował  wsparcie finansowe OWPRS.

Pomysł na debatowanie

Forum okazało się dobrym pomysłem i taki sposób debatowania i dyskusji w szerokim gronie radnych  będzie kontynuowany. Przewodniczący Rada Seniorów Gminy Supraśl zgłosił pomysł debaty o szczepieniach. Kolejne Forum planowane jest w styczniu 2021 r.

Zaproszenie do lektury Poradnika

Zapraszamy do lektury Poradnika, wydawnictwa elektronicznego, które jest wynikiem wspólnej z Radami, półrocznej pracy OWPRS.
Poradnik podzielono na dwie części, w pierwszej znalazły się informacje o radach z wykazem radnych i kontaktem do nich oraz przykłady działań podlaskich rad seniora. W drugiej części podsumowano tematu standardów Podlaskich Rad Seniorów.

PORADNIK (kliknij)

Forum zakończyły wspólne życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Wizytówki Rad Seniorów

Miejska Rada Seniorów w Bielsku Podlaskim

Rada Seniorów Gminy Supraśl

Gminna Rada Seniorów w Wasilkowie

Rada Seniorów Miasta Augustowa

Rada Seniorów Gminy Choroszcz

Łomżyńska Rada Seniorów

Rada Seniorów w Dąbrowie Białostockiej

Miejska Rada Seniorów w Sejnach

Miejska Rada Seniorów w Sokółce

Bożena Bednarek
koordynatorka OWPRS
Podlaska Redakcja Seniora