Zakończyły się w Białymstoku konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Białostockiej Rady Seniorów (BRS) Trwały od 21 do 31 sierpnia 2023 roku. 

uśmiechnięta kobieta siedzi przy stole obok mężczyzny

Były one skierowane do mieszkanek i mieszkańców Białegostoku powyżej 60 roku życia oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Można było wypowiedzieć się na ten temat poprzez wypełnienie ankiety i przesłanie do Urzędu Miejskiego w wersji elektronicznej lub papierowej. 

W tym celu 29 sierpnia 2023 roku odbyło się w Centrum Aktywności Społecznej (CAS) nadzwyczajne posiedzenie Białostockiej Rady Seniorów. Oprócz członków BRS wzięły w niej udział Izabela Niewiarowska – zastępca dyrektora CAS i Katarzyna Korzeniecka – opiekunka BRS z ramienia CAS.

Izabela Niewiarowska zapoznała obecnych ze zmianami w Statucie Miasta Białegostoku zgodnie z artykułem 5c ust.7 ustawy o samorządzie gminnym. Dotyczą one zgłaszania wniosków o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej do podmiotów uprawnionych.

Kolejne zmiany, które przedstawiła Izabela Niewiarowska dotyczą zmiany w uchwale Rady Miasta Białystok w sprawie powoływania BRS. Omówiła też wprowadzone zmiany w statucie BRS, dotyczących zasad zwrotu kosztów udziału członków BRS w posiedzeniach lub organizowanych wydarzeniach.
Projekty obu omówionych zmian zostały przyjęte jednogłośnie.

Zmiany w artykule 5c ustawy o samorządzie gminnym zwiększają kompetencje rad seniorów, dają możliwość finansowania ich działania na rzecz społeczności seniorskiej w Polsce.

Źródło i zdjęcia: CAS

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok