W poniedziałek, 4 września, już piąty rok działalności  zainaugurowała Szkoła Superbabci i Superdziadka w Białymstoku

Małgorzata Borowska, ogólnopolski koordynator Szkół SBiSD  i prezes PSPiA Klanza, powitała zaproszonych gości. Byli to przedstawiciele urzędów i organizacji: Angelika Ejchler z Referatu Kultury, Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku,  Anna Pawłowska – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Białegostoku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Lech Feszler – Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Seniorów w Białymstoku oraz wielu innych przyjaciół Szkoły i Stowarzyszenia KLANZA. Wykład inauguracyjny pt. ”Potencjał i zagrożenia rozwojowe ludzi w wieku podeszłym” wygłosiła dr Krystyna Śmietało – wieloletni wykładowca Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. SuperBabcie przygotowały prezentację swojej Szkoły – opowiedziały o zajęciach i działaniach wolontariackich, w które się angażują. Swoją premierę miał  film ze ZLOTU SZKÓŁ z całej Polski. Uczestnicy spotkania  odśpiewali  Hymn Szkoły. Inaugurację uświetnił taniec integracyjny „Specnerin”, który poprowadziła Emilia Chomutowska Murza – trener tańca w Szkole SBiSD.

Pierwsza Szkoła SuperBabci w Polsce powstała w Lublinie w 2008 roku z inicjatywy  dr Zofii Zorskiej. Projekt został zgłoszony do Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” na konkurs grantowy „Seniorzy w Akcji” i otrzymał dofinansowanie w wysokości 20.000 zł z funduszy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Misją Szkoły Superbabci i Superdziadka jest wspieranie dziadków – opiekunów małych dzieci –  w towarzyszeniu wnukom przede wszystkim w poznawaniu świata, w zdobywaniu rozmaitych umiejętności w ciekawej, rozwijającej zabawie oraz w podjęciu obowiązków szkolnych. W miarę możliwości uczestnicy  Szkoły docierają także do dzieci, które nie mają dobrych kontaktów z rodziną lub czasowo przebywają w szpitalach.

Szkoła chce pomóc także babciom zadbać o własną sprawność, odpoczynek oraz o kontakt z ludźmi.. Zofia Zaorska,  pomysłodawczyni i założycielka pierwszej Szkoły Superbabci i Superdziadka powiedziała:

Ta szkoła to miejsce, gdzie dziadkowie mogą spełnić się w swojej roli. To szansa na wzbogacenie wiedzy i umiejętności, sprzyjających prawidłowemu rozwojowi naszych wnuków. Szkoła uczy jak odpowiedzialnie pomagać rodzicom. Stawiamy na twórczą edukację, zabawy aktywnie angażujące dziecko i pobudzające jego ciekawość świata. Metoda warsztatowa pozwala na wymianę doświadczeń, stwarza przestrzeń do rozmowy o trudnościach, a praca w grupie jest świetną okazją do wspólnego spędzania czasu, uczy zasad pozytywnej komunikacji i rozwiązywania konfliktów.

Inicjatywa założenia pierwszej Szkoły SuperBabci i SuperDziadka w Białymstoku pojawiła się w 2010 roku, kiedy podczas Walnego Zgromadzenia PSPiA KLANZA dr Zofia Zorska, autorka programu „Dodać życia do lat”, przedstawiła koncepcję przedsięwzięcia i podzieliła się doświadczeniami z Lubelskiej Szkoły. Małgorzata Borowska, wówczas  młodziutka babcia,  postanowiła  utworzyć Szkołę w Białymstoku i zostać superbabcią dla swojej wnuczki Wiktorii. Stowarzyszenie Klanza,  przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, złożyło ofertę  na ogłoszony konkurs na realizację projektu Aktywna Superbabcia Aktywny Superdziadek, na który dostało dofinansowanie na pierwszą taką szkołę na Podlasiu. Seniorzy, uczestniczący w projekcie, bardzo chętnie brali udział  w zajęciach, co zachęciło organizatorów do poszukiwania możliwości kontynuacji rozpoczętych działań.

Białostocka Szkoła istnieje już ponad 4 lata  i cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W 2012 roku stowarzyszenie KLANZA założyło dwie kolejne Szkoły w Supraślu i  Siemiatyczach. Szkoły SuperBabci i SuperDziadka  to doskonały sposób na aktywizację seniorów, którzy nie tylko inwestują w swój rozwój, ale także z radością działają na rzecz innych.

Szkoła SuperBabci i SuperDziadka to miejsce, gdzie dziadkowie mogą doskonalić się w swojej roli. To szansa na wzbogacenie wiedzy i umiejętności, sprzyjających prawidłowemu rozwojowi wnuków. Szkoła uczy, jak odpowiedzialnie pomagać rodzicom. Będąc w grupie można wiele zrobić na rzecz dzieci – tworzyć okazje do wspólnej zabawy, organizować wycieczki, zainteresować literaturą poprzez opowiadania, teatr, wykonywanie różnych zadań, przybliżających tradycję, w jakiej wychowali się dziadkowie. Można także lepiej zadbać o swoje zdrowie i sprawność, by dłużej być samodzielnym i tym samym pomocnym dla innych.

Chcesz być superbabcią czy superdziadkiem – przyjdź do nas!
Czekamy na Ciebie w siedzibie Klanzy w Białymstoku, przy ul. Witosa 15B.

 

(foto: Małgorzata Joanna Borowska)

Elżbieta Urban
Podlaska Redakcja Seniora Białystok