Stowarzyszenie Szukamy Polski  realizuje międzynarodowy projekt „Silver Civic Education” w ramach programu Erasmus+ Edukacja Dorosłych. Podlaska Redakcja Seniora jest jednym z beneficjentów i jednocześnie realizatorów tego projektu.

 

Projekt adresowany jest do seniorów, a jednym z jego celów jest rozpoznanie potrzeb edukacyjnych osób starszych. W związku z tym polsko-bułgarsko-portugalski zespół – wykonawców projektu pt. „Silver Civic Education” przygotował ankietę, dzięki której chcemy dowiedzieć się, jakie są potrzeby edukacyjne seniorów, jakie tematy ich interesują, czego chcieliby uczyć się w ramach różnych zajęć edukacyjnych do nich adresowanych. Ankieta zawiera również pytania dotyczące preferowanych przez seniorów metod uczenia się, jak też cech osobowościowych i kompetencji, którymi ich zdaniem, powinna charakteryzować się osoba prowadząca zajęcia dla osób starszych.

Opinia każdego seniora, dotycząca powyższych zagadnień jest dla nas bardzo cenna. Zawracamy się zatem z uprzejmą prośbą o udział w badaniu i wypełnienie ankiety. Szacunkowy czas, który potrzebny będzie do odpowiedzi na zamieszczone niżej pytania to 20 minut. Zapewniamy Państwu poufność i anonimowość, a Pana/Pani odpowiedzi zostaną odpowiednio zakodowane
i poddane zbiorczej analizie statystycznej. Gwarantujemy, że informacje zgromadzone dzięki ankiecie, posłużą nam tylko i wyłącznie do przygotowania uogólnionego raportu opisującego potrzeby edukacyjne seniorów.

Przy wypełnianiu kwestionariusza Ankiety POTRZEBY EDUKACYJNE SENIORÓW prosimy skorzystać
z poniższych uwag:

– forma wypełniania może być dowolna ( wywiad, pobranie ankiety ze strony i samodzielne jej wypełnienie, rozmowa telefoniczna, Skype lub inny komunikator i in.);

– forma zaznaczenia może być dowolna „X”,” +”, „V”, kropka;

–  „zajęcia edukacyjne adresowane do seniorów”  to np. szkolenia, warsztaty, prelekcje i wykłady, spotkania tematyczne, udział w zespołach muzycznych, śpiewaczych, teatralnych, wycieczki krajoznawcze itp. organizowane dla osób starszych.

–  jeżeli odpowiedz na pyt. 1 brzmi „Nie” od razu przechodzimy do pytania 3.;

– proszę uważnie czytać opis pytania: każde pytanie wymaga odpowiedzi: czasami można zaznaczyć, więcej niż jedną odpowiedź, czasami – jak w pytaniu 5 i 8 powinna być tylko jedna odpowiedź, czasami maksymalnie dwie – jak w pytaniu 10;

– w pytaniu 3, 9 i 11 każdy wers powinien być wypełniony; do wypełnionej kratki można dopisać krótki komentarz, jeśli chcemy;

– w pytaniu 6 i 7 powinniśmy napisać krótkie uzasadnienie (1, 2 zdania), nie można napisać „nie wiem”;
– jeśli w pytaniu 11 sytuacja życiowa nie obejmuje 4 wskazanych sytuacji , proszę dopisać odręcznie swoją sytuację;

– podobnie pytanie 16 przewiduje 3 typowe poziomy wykształcenia – jeśli nasz jest inny, prosimy dopisać odręcznie ”jaki?”

Ankieta to technika badawcza.  Prezentowany kwestionariusz ankiety nie zawiera żadnych danych osobowych, punkty od 12 do 16 zawierają tzw. metryczkę bez informacji szczegółowych, co gwarantuje anonimowość i poufność.

Bardzo serdecznie zapraszamy do wypełnienia kwestionariusza ankiety.

Ankieta do wypełnienia online

Ankieta do pobrania i wydruku

Przewodnik dla edukatorów” Silver Civic Education”

Źródło: Stowarzyszenie Szukamy Polski

 

 opracowała: Jolanta Falkowska

Podlaska Redakcja Seniora Białystok