Dzięki zaangażowaniu i gościnności władz Urzędu Miejskiego w Wasilkowie odbyło się pierwsze uroczyste posiedzenie Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów z województwa podlaskiego.

Poza delegatami swoją obecnością zaszczycili nas zastępca Burmistrza Wasilkowa Dominika Jocz-Lenkiewicz, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Maciej Żywno, Przewodniczący Rady Miejskiej w Wasilkowie Jarosław Zalejski, ekspertka z Ośrodka Wspierania Rad Seniorów Jolanta Wołągiewicz oraz przedstawiciele struktur centralnych w Warszawy: Zdzisław Czarnecki oraz  Ewa Grzegorczyk. Posiedzenie w sposób profesjonalny i sprawny poprowadziła organizatorka uroczystości Przewodnicząca Rady Seniorów Gminy Wasilków Anna Biegańska, która również jest członkinią Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Kobiety i mężczyźni siedzą przy stołach

W wystąpieniach zaproszeni goście podkreślali, jak niezbędną rolę pełnią w życiu społecznym wszystkie organizacje seniorskie, a ich udział w podejmowaniu decyzji przez wszystkie szczeble administracji i samorządu jest wręcz wymagany. Oby tylko wszystkie argumenty o ważności naszych działań i pomysłów znalazły swoje miejsce w rzeczywistej polityce senioralnej, a nie pozostały w sferze pobożnych życzeń. Przykładem dobrej i owocnej współpracy Rady Seniorów z samorządem jest właśnie Wasilków, co zostało przedstawione w czasie debaty.

Po przerwie urozmaiconej wspaniałym poczęstunkiem zorganizowanym przez panią Burmistrz, odbyła się część robocza posiedzenia, na której zostało wybrane Prezydium Podlaskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Spośród przybyłych delegatów do Prezydium weszli Anna Biegańska, Grażyna Czajkowska, Bożenna Chmielewska, Michał Różycki i Ryszard Gaj. Przewodniczącą została Bożenna Chmielewska z Supraśla, a Zastępcą Michał Różycki z Białegostoku.

Dziękuję władzom Wasilkowa za gościnę, której nam udzieliły na pierwsze uroczyste posiedzenie.

Teraz bierzemy się za pracę u podstaw, czyli promocję OPS i nawiązanie roboczych stosunków z marszałkiem, wojewodą i innymi organizacjami senioralnymi na terenie województwa w celu wspólnych działań w pokonywaniu problemów.

Fot. Urząd Miasta w Wasilkowie

Michał Różycki
Podlaska Redakcja Seniora Białystok