,,Powstrzymać pijanego kierowcę” – pod takim hasłem w Urzędzie Miasta w Łomży odbyła się konferencja podsumowująca kampanię społeczną realizowaną i finansowaną w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień na 2017 rok.

Konferencji, której organizatorem Ogólnopolskie Stowarzyszenie ,,RoPSAN – Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim” przewodniczyła zastępca prezydenta Agnieszka Muzyk. Uczestnicy tego spotkania to osoby z różnych środowisk społecznych m.in.: pedagodzy szkolni, radni, duchowni, przedsiębiorcy, właściciele stacji benzynowych, członkowie Społecznej Rady Seniorów, harcerze, pracownicy opieki społecznej.

W ramach tego programu przeprowadzono pierwsze na Podlasiu oryginalne badanie z udziałem ,,tajemniczego klienta – pijanego kierowcy”, które pokazało rzeczywistą skalę zjawiska sprzedaży alkoholu nietrzeźwym kierowcom. W związku z tym podpisana została Łomżyńska Koalicja na rzecz Odpowiedzialnej Sprzedaży Alkoholu, do której zaproszono jako Partnerów Społeczną Radę Seniorów w Łomży oraz łomżyński Nadnarwiański Hufiec ZHP, a także wszystkie łomżyńskie szkoły i szkolne Rady Rodziców.

Zastępca prezydenta Agnieszka Muzyk i przewodniczący Stowarzyszenia ,,RoPSAN” Bogusław Prajsner  wręczyli certyfikaty ,,Odpowiedzialny sklep – renoma w Łomży”. W gronie wyróżnionych 13 placówek handlowych z terenu Łomży.

Halina Czartoryjska
Podlaska Redakcja Seniora Łomżą