Podlaska Redakcja Seniora została zaproszona 19.12.2022 r. przez Komisariat Policji II, przy ul. Warszawskiej 65, na spotkanie dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Piasta.

Zaproszenie na sotkanie

Spotkanie prowadzili dzielnicowi pracujący w tym komisariacie: młodszy aspirant – Michał Baranowski, aspirant sztabowy – Edyta Pasieka, sierżant sztabowy – Katarzyna Kalisz, aspirant sztabowy – Kazimierz Żukowski

Ze względu na duży obszar działania Komisariatu Policji II, każdemu z dzielnicowych przypisany jest odrębny rejon działania oznaczony numerem. Np. dzielnicowemu Michałowi Baranowskiemu przypisany jest rejon działania 26, obejmujący ulice: Czarnieckiego, Mieszka I, Piasta (od Piastowskiej do rzeki Dolistówki), posesje numer 117, 115/1, 115, 130, 132, Spacerowa, Towarowa (od ulicy Dalekiej do ulicy Piastowskiej).

Wszystkie te dane znajdziemy na stronie internetowej Komisariatu II, wraz z e-mail, tel. komórkowym i stacjonarnym. Określone są również : działania priorytetowe, zagrożenia, zaplanowane działania.

Link: https://bialystok.policja.gov.pl/po2/twoj-dzi/68266,Komisariat-Policji-II-w-Bialymstoku.html

Niestety na spotkaniu zawiódł sprzęt komputerowy i nie mogliśmy obejrzeć przygotowanej przez komisariat prezentacji. Wyręczyła go dzielnicowa Edyta Pasieka, opowiadając o najczęstszych zagrożeniach spotykających seniorów, tj. o molestowaniu osób starszych, oszukiwaniu na „wnuczka, policjanta”, kradzieży mienia, libacjach i piciu alkoholu na skwerach.

Zjawisko molestowania nasila się poprzez odbieranie emerytury lub renty przez dzieci, wnuków i wydawanie jej na własne potrzeby. Pod pretekstem opieki nad osobą starszą i niedołężną członkowie rodziny meldują się w domu babci lub dziadka i odbierają w ich mieniu świadczenia pieniężne. Zdarzały się przypadki głodzenia seniorów lub niewykupywania przepisanych leków. Sąsiedzi powinni być szczególnie wyczuleni na takie sytuacje, zgłaszając je dzielnicowym.

Zakres działania Komisariatu Policji II

Mimo wielu apeli w radiu i telewizji seniorzy nadal oszukiwani są na tzw. Metodę na w wnuczka, a także policjanta, czy pracownika zakładu energetycznego, ZUS i innych instytucji państwowych. Osoby starsze są bardzo łatwowierne, co z premedytacją wykorzystują oszuści.

W okresie letnim na skwerach osiedlowych urządzane są libacje alkoholowe, a ich uczestnicy zaczepiają osoby starsze wymuszając datki na kolejne piwo lub wódkę. O wszystkich takich sytuacjach należy poinformować dzielnicowych,

W dalszej części spotkania osoby uczestniczące w nim zasypały dzielnicowych pytaniami, opowieściami o swoich osobistych zdarzeniach i kontaktach z policjantami oraz pretensjami, że: na klatkach schodowych brak informacji o dzielnicowym opiekującym się danym blokiem, o opieszałości działania policji, która zamiast ścigać przestępców zaczyna od protokołu i legitymowania osób zgłaszających te zdarzenia. Pytano kto ustawia znaki drogowe na drogach osiedlowych i dlaczego boiska przekształcane są na parkingi.

Szkoda, że na spotkaniu nie było przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachęta”, ponieważ wiele spraw dotyczyło mieszkańców osiedla. Widać, że brakuje częstszych spotkań z członkami Zarządu Spółdzielni. Debata odbyła się w Domu Kultury, przy ul. Piastowskiej 11. 

Zdjęcia: Maria Beręsewicz

Maria Beręsewicz
Podlaska Redakcja Seniora Białystok