Wszyscy członkowie Rady Seniorów biorą udział w projekcie „Aktywny Senior = Obywatel”. Projekt realizowany jest przez Podlaską Federację Organizacji Pozarządowych i Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży. Głównym celem szkolenia jest włączenie seniorów w procesy decyzyjne i życie społeczne miasta.

W ramach projektu uczestniczymy w Szkole Liderów Seniora. Jest to cykl warsztatów Łomżyński Senior Decyduje, podzielony na cztery bloki tematyczne:

– Trening motywacyjny
– Zajęcia z aktywności obywatelskiej
– Trening umiejętności liderskich
– Warsztaty NGO

Zajęcia z aktywności obywatelskiej. Aktywny Senior = Obywatel

Obecnie jesteśmy na etapie zgłębiania wiedzy na treningu umiejętności liderskich.

Uczymy się między innymi jak integrować i aktywizować seniorów w środowisku lokalnym.

Seniorzy w Łomży stanowią znaczącą część społeczeństwa, około15.800 osób. To oni powinni wychodzić z propozycjami zmierzającymi do polepszenia i ułatwienia życia swojej grupie społecznej. Miasto jest przyjazne dla nas, ale nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej.

Są potrzeby i problemy seniorów, które nie zawsze są oczywiste dla osób młodych i sprawnych fizycznie, dlatego należy mówić o nich głośno.

Jest reakcja Ratusza na potrzeby zgłaszane przez Łomżyńską Radę Seniorów i Łomżyńską Społeczną Radę ds. Osób z Niepełnosprawnościami, dotyczącą sprawy „złotej rączki”. Od 1 września 2020 roku w Łomży rusza projekt „Fachowiec dla seniora”. Pisaliśmy o tym w pierwszym wydaniu naszej gazety. Bardzo się cieszymy, że miasto rozumie potrzeby seniorów.

Wycieczka do Augustowa

Czwartego sierpnia uczestnicy Szkoły Liderów Seniora wzięli udział w wycieczce do Augustowa w ramach integracji grupy. Płynęliśmy dużym statkiem wycieczkowym, mogącym pomieścić 300 osób, po jeziorach mazurskich. Rejs trwał prawie trzy godziny. Był czas na pełny relaks, wymianę doświadczeń i rozmowy o dalszych działaniach na rzecz seniorów, jakie możemy podjąć jako Łomżyńska Rada Seniorów. Podczas jazdy do Augustowa i z powrotem śpiewaliśmy piosenki popularne i pieśni ludowe. Było dużo radości, humoru i zadowolenia ze wspólnie spędzonego czasu. Nic tak nie integruje jak śpiew i muzyka.

Jednocześnie trwają „Warsztaty dziennikarskie – od seniora do redaktora – Gazeta Seniora”, w których biorą udział łomżyńscy seniorzy 60 +, w tym także kilka osób z Łomżyńskiej Rady Seniora. Głównie są to osoby, które poznają podstawy dziennikarstwa, ale są także dwie osoby, które od trzech lat działają w Redakcji Podlaskiego Seniora Łomża i na portalu podlaskisenior.pl piszą artykuły o życiu łomżyńskiego środowiska senioralnego.

Trening umiejętności liderskich. Szkoła Liderów Seniora.

Celem szkolenia jest nabycie przez seniorów wiedzy na temat dziennikarstwa prasowego, umożliwienie im wykazania się swoimi umiejętnościami redaktorskimi, możliwość przedstawienia swoich przemyśleń czytelnikom, aktywizowanie osób starszych do działania. W ramach kursu uczestnicy przygotowują materiały prasowe, które są zamieszczane na stronach naszej gazety.

18 lipca redaktorzy łomżyńskich warsztatów dziennikarskich wydali pierwszy numer Gazety Seniora „Srebrni”, która ukazała się jako wkładka, w łomżyńskim tygodniku „Narew”. Obecnie można przeczytać drugi numer gazety, którą redagują seniorzy dla seniorów.

Posiedzenie Łomżyńskiej Rady Seniora.

Szkoła Liderów Seniora i warsztaty dziennikarskie trwają i seniorzy aktywnie i owocnie w nich pracują. Nikt nie opuszcza zajęć, chyba że wypadnie jakaś nieprzewidziana sytuacja. Doskonalą swoje umiejętności, bo na naukę, rozwijanie swoich zainteresowań, zdolności i możliwości nigdy nie jest za późno.

W lipcu w Klubie Seniora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się posiedzenie Łomżyńskiej Rady Seniora, na którym poruszaliśmy bieżące sprawy dotyczące naszego środowiska senioralnego.
Stowarzyszenie Szukamy Polski z Białegostoku realizuje projekt Ośrodek Wspierania Rad Seniorów – ASOS 2014 – 2020. W lipcu przyjechała do nas kadra tego projektu i odbyło się spotkanie szkoleniowo – doradcze z Łomżyńską Radą Seniorów. Doradcy z Białegostoku pochwalili nas, że jesteśmy jedną z najprężniej działających rad w województwie! Nieskromnie dodam, że w Łomżyńskiej Radzie Seniorów nie ma osób przypadkowych, wszyscy to społecznicy, pełni pomysłów i bardzo aktywni, rzeczywiście działający na rzecz naszej społeczności senioralnej.

2 i 3 września w Supraślu odbędzie się I Podlaski Kongres Rad Seniorów, którego hasłem przewodnim jest „Siła współpracy, moc integracji”. Ze względu na obostrzenia sanitarne na kongres pojadą tylko przedstawiciele rad województwa podlaskiego. Podzielimy się dobrymi działaniami naszej rady i być może przeniesiemy dobre doświadczenia innych na własne podwórko.

Foto: Tomasz Wróblewski

Danuta Waśko

 Podlaska Redakcja Seniora Łomża