Zaproszenie na warsztaty w trybie stacjonarnym pn. „Prawda jest inna – jak chronić się przed kłamstwami w Internecie i w życiu” skierowane do seniorów z terenu województwa podlaskiego.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza seniorów z terenu województwa podlaskiego na bezpłatne warsztaty w trybie stacjonarnym pn. „Prawda jest inna – jak chronić się przed kłamstwami w Internecie i w życiu” Warsztaty prowadzone będą w formie stacjonarnej, w grupach do 12 osób.
Uczestnikom warsztatów zapewnione zostaną:
•    materiały warsztatowe/dydaktyczne,
•    zaświadczenie o ukończeniu warsztatu.
Cel warsztatu:
Celem warsztatów jest możliwość wykorzystania wiedzy i doświadczeń na rzecz  własnego bezpieczeństwa i aktywnego rozwoju na rzecz społeczności. Uczulanie seniorów na możliwe zagrożenia, kłamstwa i oszustwa. Podniesienie umiejętności krytycznego myślenia i krytycznej analizy materiałów w Internecie
Termin warsztatów 11 kwietnia 2024 rok (czwartek).
Godziny warsztatów: 10:00 -13:00,                      
Warsztaty poprowadzi trenerka Bożena Bednarek.
Osoby zainteresowane udziałem w warsztacie proszę o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i przesłanie drogą elektroniczną na adres: anna.nazaruk@rops-bialystok.pl  do dnia 28 marca 2024 r. Osobą do kontaktu w zakresie rekrutacji jest Pani Anna Nazaruk-Saczko, tel. 782-819-868.
Osoby zakwalifikowane na warsztaty zostaną o tym powiadomione drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Materiały do pobrania:
•    Formularz zgłoszeniowy
•    Program warsztatów

Źródło: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Fot. pixabay.com

Opracowała: Jolanta Falkowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok