Trwa nabór w konkursie ofert do programu „Aktywni+” edycja 2021. 40 mln zł do rozdania seniorom. Nawet 250 tys. zł na projekt aktywizujący osoby starsze.

aktywni seniorzy – fot. unplash.com

4 marca br. ruszył nabór w otwartym konkursie ofert w ramach tegorocznej edycji Programu Wieloletniego na rzecz Osób starszych „Aktywni+” na lata 2021 – 2025. Jest to program, który zastąpił zakończony w 2020 roku Rządowy Program Aktywności Społecznej Osób Starszych, czyli ASOS. W blisko 2800 projektach zrealizowanych na terenie całego kraju uczestniczyło około 1,4 mln seniorów, w tym wiele tysięcy z niepełnosprawnościami. Doświadczenie ostatnich lat pokazało, że działania powinny być kontynuowane. Dlatego uruchomiono program „Aktywni +”

Program uwzględnia kierunki działań wynikające z przyjętego przez Radę Ministrów dokumentu pt. Polityka Społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność oraz odpowiada na potrzebę zapewnienia seniorom godnej, bezpiecznej i aktywnej starości.

Z szacunków wynika, że w czasie realizowania programu „Aktywni +” dofinansowanych zostanie ponad 1,5 tysięcy projektów skierowanych do seniorów. Jego budżet na lata 2021 – 2025 to 200 mln złotych. Na rok bieżący przewidziano 40 mln zł. Kwota dofinansowania projektu to od 25 tys. zł do 250 tys. zł. Wymagany wkład własny to co najmniej 10 % wartości dotacji. Za wkład własny uznaje się wkład pieniężny oraz wkład osobowy. 

O dofinansowanie mogą  ubiegać się organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób starszych (szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu). Dotacje przyznawane będą w czterech obszarach działania:

  • Aktywność społeczna, która obejmuje działania mające na celu zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspierania niesamodzielnych osób starszych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijania wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy.
  • Partycypacja społeczna, która przyczynia się do wzmocnienia samoorganizacji środowiska osób starszych oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli.
  • Włączenie cyfrowe obejmuje działania na rzecz zwiększenia umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.
  • Przygotowanie do starości realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz zwiększanie bezpieczeństwa seniorów.

Oferty można składać poprzez Generator Ofert dostępny na stronie internetowej . Nabór  trwa od 4 marca 2021 roku do 26 marca 2021 roku do godz. 16.00. Wygrane zadania będą realizowane  na podstawie umów jednorocznych w terminie od 1 maja 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Bardzo zależy nam, aby osoby starsze były jak najdłużej aktywne.  To główny cel Programu Wieloletniego na rzecz Osób starszych „Aktywni +”. Dzisiaj rusza nabór w otwartym konkursie ofert w ramach tegorocznej edycji programu – powiedziała 4 marca 2021 r. Marlena Maląg  minister rodziny pracy i polityki społecznej ogłaszając konkurs ofert.

źródło: senior.gov.pl

 Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok