Zakończyła się  ostatnia edycja wieloletniego programu Senior+. Głównym celem programu  było zwiększenie aktywności seniorów w życiu społecznym.

Od 2015 roku Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) realizowało Program Wieloletni Senior+ na lata 2015-2020 (wcześniej występujący pod nazwą Senior WIGOR). Jego adresatami były samorządy gmin, powiatów, urzędów marszałkowskich, które mogły tworzyć Dzienne Domy i Kluby Senior+ , lub dofinansować już istniejące. 

Dzienne Domy Pobytu Senior+

MRPiPS przeznaczyło na ten cel w 2020 roku 80 mln zł. Na utworzenie Dziennych Domów samorządy mogły otrzymać dofinansowanie do 300 tys. złotych a w przypadku Klubów do 150 tys zł. Istniejące już placówki Senior+ mogły otrzymać do 300 zł miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu i do 200 zł miesięcznie w Klubie.

Placówka Senior+  jest połączeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku, klubu, gabinetu rehabilitacji, biblioteki. Musi zapewnić osobom starszym usługi socjalne, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, rekreacyjne. Dzięki niej osoby starsze, nieaktywne zawodowo w wieku powyżej 60 roku życia,  mają okazję do spędzenia czasu w miłym towarzystwie, korzystając z pełnej gamy usług oferującej przez placówkę a także skorzystać z ciepłych posiłków.

W tegorocznej edycji do dofinansowania rekomendowano 738 ofert. Powstanie 191 placówek: 31 Dziennych Domów Senior+, na  które ministerstwo przeznaczyło 7,7 mln złotych i 161 Klubów Senior+ z dofinansowaniem resortu w wysokości 21,1 mln złotych. W sumie powstanie 4 tys. miejsc dla seniorów. A jak wyglądają wyniki konkursu w ostatnim roku funkcjonowania programu Senior+ w Podlaskiem?

Z naszego województwa wpłynęło 12 wniosków na utworzenie lub wyposażenie klubów Senior+. Wszystkie zostały zakwalifikowane i ministerstwo przeznaczyło dla podlaskich samorządów 1 571 574,29 zł. Po 150 000 złotych otrzymały: miasto Łomża i gminy Milejczyce, Mielnik, Perlejewo, Łapy, Boćki i Tykocin. Niewiele mniej – 149 616 złotych gmina Siemiatycze i 149 988,29 złotych Urząd Gminy Wizna. 121 036 zł przyznano gminie Ciechanowiec, 75 924 zł gminie Goniądz i 25 000 zł gminie Zambrów.

Na 20 wniosków o dofinansowanie funkcjonowania istniejących już podlaskich  placówek Senior+ dwa nie dostały rekomendacji. Pozostałym 18 wnioskom ministerstwo  przyznało dotacje w wysokości 792 595,29 złotych. Cztery placówki Senior+ w gminie Siemiatycze na dalsze ich funkcjonowanie otrzymały 54 640 złotych. Miasto Łomża  216 000 złotych dotacji przeznaczy na dalsze funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ a gmina Łapy 126 000 złotych na taką samą placówkę. Dofinansowanie otrzymały także: Urząd Miejski w Suwałkach, powiat sokólski i gminy: Turośń Kościelna, Jedwabne, Grabowo, Piątnica, Radziłów, Nowogród, Zambrów, Perlejewo, Rajgród, Supraśl i Grodzisk.

logo Programu Senior+

Wiele samorządów województwa podlaskiego przez cały okres trwania programu wykorzystało ministerialne dotacje, które  były “na wyciągnięcie ręki”. W Białymstoku nie powstała ani jedna placówka z tego programu. Wprawdzie w 2015 roku miasto wystąpiło o dotację z tego programu i otrzymało 255 tys. złotych ale nie zdecydowało się na wykorzystanie tych środków. Białostocki magistrat nie widział potrzeby powstania w prawie 300 tysięcznym mieście, które mieni się metropolią, ani jednej placówki z programu Senior+. 

Dzięki wsparciu finansowemu MRPiPS Wieloletniego Programu Senior+,  w latach 2015-2020 zwiększyła się znacznie dostępność osób starszych do usług społecznych i poprawiła się jakość ich życia. Dzięki temu nie czują się samotne ale potrzebne w swoim środowisku.. Program przyniósł zasłużone rezultaty i odpowiedział na potrzeby lokalnych społeczności. Przyczynił się do poprawy sytuacji osób starszych i ich aktywizacji.

(foto: senior.gov.pl)

                                                                             Krystyna   Cylwik
  Podlaska Redakcja  Seniora Białystok