W imieniu Fundacji Teatr Latarnia i naszych partnerów z State Institution of Additional Education “Children and Youth Creativity Center of Barusaŭ district”, chcielibyśmy poinformować o nadchodzącym projekcie pod nazwą: Shtetlfest „Badania i rewitalizacja miejskiego folkloru jako głównego elementu uroczystości w byłych miasteczkach żydowskich” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020.

Krynki – afisz

Uczestnikami ekspedycji są pochodzący z Polski i Białorusi muzycy, tancerze, etnografowie, osoby zainteresowane dziedzictwem pogranicza polsko-białoruskiego, którzy podjęli się stworzenia międzynarodowej trasy SHTETLFEST Białoruś-Polska. Trasa obejmie dawne żydowskie białoruskie i polskie sztetle z obszaru Programu Współpracy. Trasa ta będzie wykorzystywana do promowania materialnego i niematerialnego dziedzictwa żydowskiego, oraz rozwoju turystycznego małych miast, będących dawnymi sztetlami, Tematem będzie zebranie i analiza miejskiego folkloru muzycznego i tanecznego, a także organizacja spotkań i dyskusji publicznej z udziałem ekspertów białoruskich i polskich. 

Program, daty  i miejsca wydarzeń:

TYKOCIN
Panel dyskusyjny „Tykocin – bogactwo i różnorodność kultury żydowskiej na granicy polsko- białoruskiej”
14 lipca (środa), godz. 15:00 – 17:00
miejsce : Wielka Synagoga w Tykocinie – babiniec

KRYNKI
tytuł: „Warsztaty pieśni jidysz i tańców żydowskich”
15 lipca (czwartek), godz. 17:00 – 20:00
miejsce: Synagoga Kaukaska w Krynkach

ORLA / PADAROSK
Live stream from Padarosk „Traditional dances of our shtetls” BL
17 lipca (sobota), godz. 18:00 – 20:00
miejsce: plac przed Synagogą w Orli

„Shtetlfest” – potańcówka Tropem dawnych melodii pogranicza” PL
17 lipca (sobota), godz. 20:00
miejsce: plac przed Synagogą w Orli

Zapraszamy również do obserwowania naszych działań w mediach społecznościowych na Facebooku oraz Instagramie -> @shtetl.fest

Niniejszy dokument został przygotowany przy pomocy finansowej Unii
Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś -Ukraina 2014-2020.

(źródło: Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych)

zredagowała: Lija Półjanowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok