Prezentacja spektakli zagranicą, promocja literatury romantycznej wśród młodzieży, warsztaty pisania scenariuszy lekcji teatralnych czy digitalizacja archiwum Teatru – to niektóre z projektów Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Na ich realizację w 2021 roku Teatr pozyskał ponad 1,4 mln złotych z budżetu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Województwa Podlaskiego. 

Konferencja prasowa

Zaledwie w październiku zakończył się Festiwal „Kierunek Wschód”, prezentujący kulturę pogranicza, w tym przedstawienia zza wschodniej granicy Polski, a już w listopadzie i grudniu Teatr Dramatyczny w Białymstoku pokaże w Gruzji i Armenii swoje dwa spektakle „Błoto” oraz „Treny” w ramach projektów „Kierunek Telawi” i „Kierunek Erywań”.  

W listopadzie i grudniu Teatr zrealizuje też projekty z pogranicza teatru i edukacji kulturalnej: „Poezja – Lubię to!” oraz warsztaty „Teatr – Lubię to! Sezon 3”.

– Tegoroczna edycja projektu „Teatr – Lubię to!” będzie się różniła od dotychczasowych. W tym roku skupimy się na współpracy pomiędzy aktorami i nauczycielami z przedszkoli, szkół podstawowych oraz średnich przy tworzeniu scenariuszy lekcji teatralnych. To będzie dla mnie cenne doświadczenie, gdyż uczestnicząc w tym projekcie będę miał okazję poznać perspektywę nauczyciela szkoły średniej, dowiem się jak w praktyce takie zajęcia dla młodzieży powinny wyglądać, by zaciekawić młodego odbiorcę. Myślę, że w wyniku współpracy nauczyciel-aktor powstanie profesjonalny program teatralny, który będzie dopasowany do możliwości i potrzeb zarówno nauczycieli, jak i dzieci oraz młodzieży – mówił Bernard Bania, aktor Teatru.

To nie jedyny projekt, który doczekał się kontynuacji w Teatrze Dramatycznym. W ramach programu „Kultura cyfrowa 2021” instytucja jest na etapie ukończenia procesu digitalizacji 5.000 obiektów-materiałów związanych z tworzeniem spektakli w Teatrze Dramatycznym od 1944 roku. Są to m.in. afisze, scenariusze, archiwalne fotografie czy projekty scenografii i kostiumów.

Oprócz wspomnianych projektów instytucja planuje nagranie i wydanie płyty z utworami ze spektaklu „Sopoćko”. Na wydawnictwie znajdą się psalmy, które wykonają aktorzy Teatru Dramatycznego w nowych aranżacjach, przygotowanych przez kompozytora i aranżera, Marka Kubika. 

– Użyte w spektaklu psalmy, to część jego ilustracji muzycznej. W tej chwili podstawowym założeniem nowych aranżacji jest ich przekształcenie do formy płytowej. Muszą funkcjonować jako pełnowymiarowe utwory, co wiąże się ze sporym dobudowaniem muzyki. Bardzo dużą wartością dodaną będzie wykonanie części instrumentalnej przez żywych muzyków. Będzie to mały skład orkiestrowy z Opery i Filharmonii Podlaskiej. Oczywiście warstwę wokalną wykonają aktorzy Teatru Dramatycznego. Zmieni się też nieco charakter utworów. Wgłębiając się w życiorys ks. Sopoćki oraz jego relację ze św. Faustyną, postanowiłem dołożyć swoje odczucia tej historii – powiedział Marek Kubik.

Realizacja zadań nie byłaby możliwa gdyby nie dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego.

– Na realizację wszystkich zadań otrzymaliśmy w sumie 1.418.300 zł, w tym 653.300 zł pochodziło z budżetu Ministerstwa Kultury, zaś 765.000 zł to dotacja ze środków Województwa Podlaskiego. Dziękuję za zaufanie wszystkim podmiotom, które wspierają nas finansowo. To motywuje nasz zespół do podejmowania kolejnych działań mających na celu promocję sztuki teatralnej w różnych formach wśród mieszkańców Białegostoku i regionu – dodał Piotr Półtorak, Dyrektor Teatru Dramatycznego.

Więcej informacji na temat projektów realizowanych przez Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku można znaleźć na stronie dramatyczny.pl/projekty.

(źródło i foto: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku)

Oprac. Lija Półjanowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok