Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku oraz Autorzy zapraszają 21 kwietnia 2022 r. o godz. 17.00 na promocję książki prof. Lecha Dzienisa oraz Magdaleny Gołaszewskiej „Kontynuuj to, co dobre, rozwijaj to, co najlepsze…”.

Plakat – Lech Dzienis

„Kontynuuj to, co dobre, rozwijaj to, co najlepsze…” – to zapis 20 rozmów profesora Lecha Dzienisa – rektora Politechniki Białostockiej w latach 2012–2020 z Magdaleną Gołaszewską. Rozmowy odbywały się pomiędzy styczniem 2020, a wrześniem 2021 roku. Początkowa koncepcja wywiadu–rzeki z ustępującym rektorem, została zmodyfikowana na skutek wybuchu pandemii koronawirusa. Poruszane tematy, nieprzewidziane okoliczności, otwartość, szczerość i odwaga głównego bohatera stworzyły wyjątkową, osobistą, zaskakującą opowieść o człowieku, który przez osiem lat trzymał stery największej w północno–wschodniej Polsce uczelni technicznej.

Prof. Lech Dzienis – były rektor Politechniki Białostockiej, człowiek nauki, praktyk biznesu, miłośnik podróży i psychologii. Odważny, przełamujący schematy, uważny obserwator rzeczywistości.
Urodził się w Krakowie w rodzinie z tradycjami inżynierskimi. Studiował na Politechnice Łódzkiej, i tam też pracował do 1983 roku. Tytuł profesora uzyskał w 2007 roku na Politechnice Wrocławskiej.

Przyjechał do Białegostoku w 1983 roku i zaczął pracę na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Od tamtego czasu pełnił funkcje prodziekana i dziekana wydziału, a od 2008 Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy Politechniki Białostockiej. Od 1990 roku nieprzerwanie jest członkiem Senatu Politechniki Białostockiej. W latach 2012-2020, przez dwie kadencje, był rektorem Politechniki Białostockiej – największej uczelni technicznej w północno- wschodniej Polsce.

Magdalena Gołaszewska – dziennikarka telewizyjna, przez 20 lat związana z TVP w Białymstoku. Trener wystąpień publicznych, konferansjer, coach. Przez trzy lata była koordynatorem i dziennikarzem Geekstok.pl – portalu stworzonego przez Politechnikę Białostocką. W ramach współpracy przeprowadziła 85 wywiadów wideo z osobowościami środowiska akademickiego, biznesowego, kulturotwórczego regionu.

(materiały promocyjne)

źródło: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

zredagowała: Lija Półjanowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok