Odbywają się teraz uroczystości upamiętniające likwidację białostockiego Getta. To właściwy moment, by zarekomendować książkę „Europa przeciwko Żydom 1880–1945” Götza Aly’ego w tłumaczeniu Joanny Czudec.

Ten wybitny historyk w opisuje genezę dyskryminowania i zabijania Żydów od czasu, kiedy w Niemczech pojawił się termin „ antysemityzm” razem z ograniczaniem praw społeczności żydowskiej. Co ciekawe, te trendy w różnym nasileniu występowały w całej Europie.

Otwarta książka

Przeczytałem książkę z wielką uwagą, do czego zachęcam wszystkich, którzy interesują się życiem społecznym i procesami zachodzącymi tu i teraz. Coś niedobrego dzieje się na całym świecie. Pogarda dla innych, tworzące się podziały w społecznościach na lepszych i gorszych, plemienne zachowania, wrogość do innych nacji. Sączący się przez lata jad w końcu może spowodować kulminację zachowań, nad którymi już nikt nie zapanuje. Po lekturze doszedłem do wniosku, że historia zatoczyła koło i jesteśmy w jakimś punkcie krytycznym. Jakby nic nas nie nauczyły doświadczenia II Wojny Światowej.

Michał Różycki
Podlaska redakcja Seniora Białystok