Białostocki Ośrodek Kultury zaprasza na Miejski Przegląd Dorobku Artystycznego Seniorów SENIORADA 2024., 14 maja 2024 r., w godz. 9:30-13:30 w sali Forum przy ul. Legionowej 5.
Wstęp wolny.

Wystąpią zespoły muzyczne, taneczne, teatralne, kabaret działający w Białymstoku. W holu będą prezentowane też prace plastyczne seniorów uczęszczających na zajęcia kreatywne pod opieką Marioli Rusel w Klubie Seniora przy PCK

Poniżej kolejność występów

Lp. Nazwa Godzina rozpoczęcia występu
rozpoczęcie 09:30:00
1 Kabaret Seniorów Szpilka działający przy Podlaskim Instytucie Kultury w Białymstoku 09:35:00
2 Solista Henryk Misiewicz z Białegostoku 09:50:00
3 Ukulele Senior Group działający przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Białymstoku 09:55:00
4 Chór Astra działający przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Białymstoku 10:10:00
5 Zespół taneczny Młode Duchem działający przy klubie Miraż BSM w Białymstoku 10:25:00
6 Zespół O uśmiech Seniora działający przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Białymstoku 10:40:00
7 Zespół Rosa Flamenca działający przy Klubie Kalina SM Rodzina Kolejowa w Białymstoku 11:55:00
8 Chór Belcanto działający przy Klubie Jubilat SM Rodzina Kolejowa w Białymstoku 11:10:00
9 Teatr T3 działający przy Polskim Związku Niewidomych oddz. w Białymstoku 11:25:00
10 Chór Cantylena działający przy SM Rodzina Kolejowa w Białymstoku 11:40:00
11 Amatorska grupa teatralna działająca przy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku 11:55:00
12 Zespół tańca cygańskiego Sare Roma działający przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Białymstoku 12:10:00
13 Zespół Ismena działający przy SM Zachęta w Białymstoku 12:25:00
14 Kapela podwórkowa Banda Bogdana działająca przy Klubie Ballada SM im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 12:40:00
15 Chór im. Stanisława Moniuszki działający przy Podlaskim Instytucie Kultury w Białymstoku 12:55:00

Źródło: Białostocki Ośrodek Kultury

Opracowała: Jolanta Falkowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok