Już po raz kolejny podopieczni z domów pomocy społecznej z północno- wschodniej Polski spotkali się w Centrum Kultury w Łomży na XVI Przeglądzie Piosenki Religijnej.

W sali wypełnionej do ostatniego miejsca spotkało się 350 podopiecznych z 26 placówek. Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonała wiceprezydent Agnieszka Muzyk i dyrektor DPS w Łomży Krzysztof Jankowski. Wśród zaproszonych gości ks. Zbigniew Skuza wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, alumni, Bożena Tomaszewska z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku i Stefan Krajewski – członek Zarządu Województwa Podlaskiego. Gościem przeglądu była też Inga Kolaska, dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Łomży.

Wśród osób przebywających w DPS-ach są takie  które mają ukryte talenty manualne, plastyczne jak i też wokalne. To bardzo ważna i cenna inicjatywa dzięki której ludzie niesprawni fizycznie czy też intelektualnie mają możliwość i okazję pokazać swoje umiejętności poza środowiskiem w którym przebywają na co dzień. Imprezę prowadzili pracownicy  DPS w Łomży Wioletta Wiśniewska i Przemysław Kamiński. Łomżyński DPS to nowoczesny kompleks dla 109 mieszkanek i 92 pracowników.

 

Halina Czartoryjska
Podlaska Redakcja Seniora Łomża