7 września 2022 Fundacja im. ks. Jerzego Popiełuszki ,,Dobro” przekazała na rzecz Muzeum Podlaskiego w Białymstoku grunty pod budowę Muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Okopach. 

sześciu mężczyzn i dwie kobiety siedzą na krzesłach. Jeden mężczyzna stoi przed  mikrofonem  trzymając kartkę. w tle zielone drzewa

W spotkaniu wzięli udział m.in. zastępca dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Szpanowski, członek Zarządu Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos, dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku Waldemar Wilczewski oraz burmistrz Suchowoli Michał Matyskiel. Obecni byli też przedstawiciele Fundacji „Dobro” – prezes Marek Popiełuszko, wiceprezes Józef Popiełuszko oraz przewodniczący Rady Programowej, Bogdan Romaniuk.

W 2024 roku przypada 40. rocznica męczeńskiej śmierci bł. księdza Jerzego Popiełuszki. Fundacja im. ks. Jerzego Popiełuszko „Dobro” zainicjowała utworzenie poświęconego mu Muzeum. Obiekt powstanie we wsi Okopy, gdzie 14 września 1947 roku urodził się kapłan. Sfinalizowane właśnie prace nad projektem budynku oraz koncepcją wystawy stałej powierzono pracowni Nizio Design International. Placówka ma powstać do 2025 roku.

Muzeum będzie miejscem pielęgnowania pamięci o bł. ks. Jerzym Popiełuszce, o życiu i duchowym dziedzictwie kapelana „Solidarności”, zamordowanego w 1984 roku przez funkcjonariuszy komunistycznego aparatu represji PRL. Prosty i ascetyczny w formie budynek, silnie inspirowany miejscową architekturą i zbudowany z użyciem lokalnego kruszywa, pomieści multimedialną wystawę stałą. Narracja wystawy bazuje m.in. na archiwalnych materiałach audiowizualnych oraz pamiątkach, dokumentujących spuściznę jednego z najwybitniejszych obywateli powojennej Polski. Muzeum opowie o życiu i działalności duszpasterskiej ks. Jerzego Popiełuszki, o jego męczeńskiej śmierci i percepcji idei „Zło dobrem zwyciężaj”, która w latach 80. XX wieku stała się w Polsce mottem opozycji antykomunistycznej.

Wystawa przybliży zwiedzającym rozwój kultu kapłana męczennika. Zaakcentuje rolę, jaką odegrało jego duchowe przewodnictwo, które obok nauczania Jana Pawła II stanowiło u schyłku PRL jeden z filarów kształtowania postaw społecznych. Tragiczna śmierć kapłana przyczyniła się do rozwoju opozycji antykomunistycznej, umocnienia wolnościowych postaw oraz odrodzenia Związku NSZZ „Solidarność”, którego bł. ks. Popiełuszko od 2014 roku jest oficjalnym patronem.

Muzeum jest inwestycją dofinansowaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Muzeum Podlaskie w Białymstoku apeluje o przekazywanie pamiątek i świadectw związanych z bł. ks. Jerzym Popiełuszką oraz czasami mu współczesnymi. Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres e-mail: okopy@muzeum.bialystok.pl lub telefonicznie: 85 740 77 31.

źródło i fot. Muzeum Podlaskie w Białymstoku